consult

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /kən.ˈsəlt/

Ngoại động từ[sửa]

consult ngoại động từ /kən.ˈsəlt/

 1. Hỏi ý kiến, thỉnh thị, thăm dò.
  to consult a lawyer — hỏi ý kiến luật sư
 2. Tra cứu, tham khảo.
  to consult a dictionary — tra (cứu) tự điển
  to consult a map — coi bản đồ
  to consult history — tra cứu lịch sử, tham khảo lịch sử
 3. Quan tâm, để ý, lưu ý, nghĩ đến.
  to consult common interests — nghĩ đến quyền lợi chung
  to consult someone's feelings — lưu ý đến tình cảm của ai

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

consult nội động từ /kən.ˈsəlt/

 1. Bàn bạc, thảo luận, trao đổi ý kiến, hội ý.
  to consult together — thảo luận bàn bạc với nhau
  we have consulted about the matter — chúng tôi đã hội ý với nhau về việc ấy

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]