cure

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

cure /ˈkjʊr/

 1. Cách chữa bệnh, cách điều trị; việc chữa bệnh, việc điều trị; đợt chữa bệnh (bằng cách ăn uống cái gì... liên tục trong một thời gian).
  his cure took six weeks — việc điều trị của anh ta mất sáu tuần lễ
  the hot water cure — đợt chữa tắm nóng
 2. Thuốc, phương thuốc.
  a good cure for chilblains — một phương thuốc tốt để chữa cước nẻ
 3. Sự lưu hoá (cao su).
 4. (Tôn giáo) Thánh chức.

Ngoại động từ[sửa]

cure ngoại động từ /ˈkjʊr/

 1. Chữa bệnh, điều trị.
  to cure a patient — điều trị một người bệnh
 2. (Nghĩa bóng) Chữa (thói xấu, tật xấu).
  to cure laziness — chữa bệnh lười biếng
 3. Xử lý để có thể để lâu (bằng cách ướp muối, xông khói, phơi khô).
 4. Lưu hoá (cao su).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
cure
/kyʁ/
cures
/kyʁ/

cure gc /kyʁ/

 1. (N'avoir cure de) Không bận lòng đến.
 2. (Y học) Sự chữa; đợt chữa.
  Cure thermale — đợt chữa nước khoáng (nóng)
 3. (Tôn giáo) Chức cha xứ.
 4. (Tôn giáo) Nhà cha xứ.

Tham khảo[sửa]