get

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

get ngoại động từ got, got, gotten /ˈɡɛt/

 1. Được, có được, kiếm được, lấy được.
  to get a living — kiếm sống
  to get little by it — không được lợi lộc gì ở cái đó
  to get fame — nổi tiếng
 2. Nhận được, xin được, hỏi được.
  to get a telegram — nhận được một bức điện tín
  he couldn't get leave from his father — nó không xin được phép của bố nó
 3. Tìm ra, tính ra.
  to get 9 on the average — tính trung bình được 9
 4. Mua.
  to get a new hat — mua một cái mũ mới
  to get a ticket — mua một cái vé
 5. Học (thuộc lòng).
  to get something by heart — học thuộc lòng điều gì
 6. Mắc phải.
  to get an illness — mắc bệnh
 7. (Thông tục) Ăn.
  to get one's breakfast — ăn sáng
 8. Bắt được (cá, thú rừng... ); đem về, thu về (thóc... ).
 9. (Thông tục) Hiểu được, nắm được (ý... ).
  I don't get you — tôi không hiểu ý anh
  to get it right — hiểu một cách đúng đắn điều đó
  to get the cue — nắm được ngụ ý
 10. Đưa, mang, chuyền, đem, đi lấy.
  to get the table through the window — chuyển cái bàn qua cửa sổ
  get me a chair — đi lấy cho tôi một cái ghế, mang cho tôi một cái ghế
 11. Bị, chịu.
  to get a blow — bị một đòn
  to get a fall — bị ngã
  to get one's arm broken — bị gãy tay
  to get it — bị trừng phạt, bị mắng nhiếc
 12. (Thông tục) Dồn (ai) vào thế , dồn (ai) vào chân tường; làm (ai) bối rối lúng túng không biết ăn nói ra sao.
  ah! I've got you there! — à! thế là tôi làm cho anh bị bối rối nhé!
 13. Làm cho, khiến cho.
  to get somebody to speak — làm cho ai phải nói
  he could not get the door open — hắn không làm thế nào mở được cửa ra
  to get the low observed — làm cho pháp luật được tôn trọng
  to get somebody with child — làm cho ai có mang
  to get some job done — làm xong một việc gì
 14. Sai ai, bảo ai, nhờ ai (làm gì).
  to get one's hair cut — đi cắt tóc
 15. (Thông tục) To have got có, phải.
  I've got very little money — tôi có rất ít tiền
  it has got to be done — phải làm việc đó
 16. Sinh, đẻ (thú vật; ít khi dùng cho người).
 17. Tìm hộ, mua hộ, xoay hộ, cung cấp.
  to get for someone a football match ticket — tìm mua (xoay hộ) cho ai một vé đi xem đá bóng

Thành ngữ[sửa]

 • to get along with someone: hợp, hoà hợp, hoà thuận với ai đó
 • to get on well with someone: làm lành với ai đó
 • to get on with someone: (như to get along with someone) hợp, hoà hợp, hoà thuận với ai đó
 • to get somebody: làm ai đó phải chịu đựng (cái gì đó)

Nội động từ[sửa]

get nội động từ /ˈɡɛt/

 1. Đến, tới, đạt đến.
  shall we get there in time? — liệu chúng ta có đến đó kịp giờ không?
  to get there — (từ lóng) thành công
 2. Trở nên, trở thành, thành ra, đi đến chỗ.
  to get fat — (trở nên) béo ra
  to get old — (trở nên) già đi
  to get better — đã đỡ, đã khá hơn (người ốm)
  to get well — đã khỏi (người ốm)
 3. Bắt đầu.
  to get to work — khởi công, bắt đầu làm
  they got talking — chúng nó bắt đầu nói chuyện
 4. (Từ lóng) Cút đi, chuồn.

Tham khảo[sửa]