have

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

have (ngôi thứ ba số ít thì hiện tại đơn has, phân từ hiện tại having, quá khứ đơn và phân từ quá khứ had)

 1. .
  to have nothing to do
  không việc gì làm
 2. (+ from) Nhận được, biết được.
  to have news from somebody
  nhận được tin ở ai, nhờ ai mà biết tin
 3. Ăn; uống; hút.
  to have breakfast — ăn sáng
  to have some tea — uống một chút trà
  to have a cigarette — hút một điếu thuốc lá
 4. Hưởng; bị.
  to have a good time — được hưởng một thời gian vui thích
  to have a headache — bị nhức đầu
  to have one's leg broken — bị gây chân
 5. Cho phép; muốn (ai làm gì).
  I will not have you say such things — tôi không cho phép (muốn) anh nói những điều như vậy
 6. Biết, hiểu; nhớ.
  to have no Greek — không biết tiếng Hy-lạp
  have in mind that... — hãy nhớ là...
 7. Nói, cho là, chủ trương; tin chắc là.
  he will have it that... — anh ta chủ trương là...; anh ta tin chắc là... một cái
 8. Thắng, thắng thế.
  the ayes have it — phiếu thuận thắng
  I had him there — tôi đã thắng hắn
 9. (Nghĩa đen, nghĩa bóng) Tóm, nắm, nắm chặt.
  to have somebody by the throat — bóp chặt cổ ai
  I have it! — (nghĩa bóng) tớ tóm được rồi!, tớ nắm được rồi!
 10. Sai khiến, nhờ, bảo, bắt (ai làm gì...).
  to have one's luggage brought in — bảo đưa hành lý của mình vào, nhờ đưa hành lý của mình vào
 11. (Từ lóng) Bịp, lừa bịp.
  you were had — cậu bị bịp rồi

Từ dẫn xuất[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Trợ động từ[sửa]

have trợ động từ /ˈhæf/

 1. Đã.

Danh từ[sửa]

have (số nhiều haves)

 1. (Từ lóng) Sự lừa bịp; hành động lừa bịp.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]