groove

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈɡruːv/

Danh từ[sửa]

groove /ˈɡruːv/

 1. Đường xoi, đường rânh (đục trên tấm ván; trên đĩa hát... ), đường rạch khía (trong nòng súng... ).
 2. Nếp sông đều đều, thói quen, thói , đường mòn.
  to get into a groove — sống theo nếp sống đều đều; theo thói cũ, theo vết xe cũ
  to move (run) in a groove — chạy đều đều, cứ tiến hành đều đều theo con đường mòn không thay đổi

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

groove ngoại động từ /ˈɡruːv/

 1. Xoi rãnh, khía cạnh.
  a mountain side grooved by the torrents — sườn núi bị những thác nước xói thành khe
  to groove a board — bào xoi một tấm ván

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)