lý lẽ

Từ điển mở Wiktionary
(Đổi hướng từ lí lẽ)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm