lý lẽ

Từ điển mở Wiktionary
(Đổi hướng từ lí lẽ)
Bước tới: dẫn lái, tìm