sag

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

sag /ˈsæɡ/

 1. Sự lún xuống, sự võng xuống; sự cong xuống.
 2. Sự chùng (dây).
 3. (Thương nghiệp) Sự sụt giá, sự hạ giá.
 4. (Hàng hải) Sự trôi giạt về phía dưới gió.

Ngoại động từ[sửa]

sag ngoại động từ /ˈsæɡ/

 1. Làm lún xuống, làm võng xuống; làm cong xuống.
 2. Làm chùng.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

sag nội động từ /ˈsæɡ/

 1. Lún xuống, võng xuống; cong xuống.
 2. Nghiêng hẳn về một bên, lệch hẳn về một bên.
  gate sags — cửa bị nghiêng hẳn về một bên
 3. Dãn ra, chùng.
  stretched rope sags — dây căng chùng lại
 4. (Thương nghiệp) Hạ giá, xuống giá.
 5. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Sút kém (tinh thần, sức khoẻ... ).
  hải to sag to leeward — trôi giạt về phía dưới gió

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)