Bước tới nội dung

spare

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

spare /ˈspɛr/

 1. Thừa, , có để dành.
  spare time — thì giờ rỗi
  spare cash — tiền để dành
  spare room — buồng ngủ dành riêng cho khách
 2. Thanh đạm, sơ sài.
  spare diet — chế độ ăn uống thanh đạm
 3. Gầy gò.
  man of spare frame — người gầy gò
 4. Để thay thế (đồ phụ tùng).

Danh từ[sửa]

spare /ˈspɛr/

 1. Đồ phụ tùng (máy móc).

Ngoại động từ[sửa]

spare ngoại động từ /ˈspɛr/

 1. Để dành, tiết kiệm.
  to spare expense — tiết kiệm việc chi tiêu
  to spare no efforts — không tiếc sức
 2. Không cần đến, có thừa.
  we cannot spare him just now — hiện giờ chúng tôi rất cần đến anh ta
  I can spare you 10 d — tôi có thể cho anh vay tạm 10 đồng
 3. Tha, tha thứ, dung thứ; miễn cho.
  to spare someone's life — tha mạng cho ai, tha giết ai
  to spare someone's feelings — không chạm đến tình cảm của ai
  I could have spared the explanation — đáng lẽ tôi đã có thể miễn việc giải thích
  spare me these jeremiads — xin miễn cho tôi những lời than van đó

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

spare nội động từ /ˈspɛr/

 1. Ăn uống thanh đạm.
 2. Tằn tiện.

Thành ngữ[sửa]

 • spare the rod and spoil the child: Xem Rod
 • to have enough and to spare: Có của ăn của để; dư dật.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]