toucher

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈtət.ʃɜː/

Danh từ[sửa]

toucher /ˈtət.ʃɜː/

 1. Người sờ, người .

Thành ngữ[sửa]

 • as near as a toucher:
  1. (Từ lóng) Suýt nữa, chỉ một ly nữa.
   he was as near as a toucher falling into the stream — suýt nữa nó ngã xuống dòng nước

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

toucher ngoại động từ /tu.ʃe/

 1. Sờ mó, rờ.
  Toucher la main de quelqu'un — sờ tay ai
 2. Chạm đụng.
  Toucher le sol — chạm đất
  Les ancres ne touchent pas le fond — neo không đụng đáy
 3. Sát, sát tới.
  Ma maison touche la sienne — nhà tôi sát nhà anh ấy
  Navire qui a touché le port — tàu đã sát tới cảng
 4. Trúng.
  Tireur qui a touché la cible — người bắn đã trúng bia
 5. Thử (vàng).
 6. Lĩnh.
  Toucher un mandat — lĩnh một ngân phiếu
 7. Tiếp xúc.
  Il a pu toucher le ministre — anh ấy có thể tiếp xúc với ông bộ trưởng
 8. quan hệ đến, liên quan đến.
  Cela ne me touche pas — điều đó không liên quan gì đến tôi
 9. Làm cho xúc động, làm cho động lòng.
  Ces paroles l’ont touchée vivement — những lời ấy làm cho bà ta xúc động mạnh
 10. (Y học) Thăm âm đạo.
  Toucher une femme enceinte — thăm âm đạo một phụ nữ có chửa
  ne pas laisser toucher terre à quelqu'un — đốc thúc ai
  ne pas toucher terre — chạy nhanh; múa dẻo
  ne toucher ni de près ni de loin — không có liên quan gì
  toucher de la main — sắp nắm được; sắp với tới
  toucher de près — có quan hệ mật thiết với
  toucher deux mots de — (thân mật) nói qua loa về
  toucher du doigt — xem doigt
  toucher la corde sensible — xem corde
  toucher la main à quelqu'un — bắt tay tỏ tình thân thiện với ai; bắt tay tỏ sự đồng ý với ai
  toucher les bœufs — thúc bò đi lên

Nội động từ[sửa]

toucher nội động từ /tu.ʃe/

 1. Sờ vào, vào.
  Cet enfant touche à tout — đứa bé này cái gì cũng mó vào
 2. Chạm tới.
  Sa tête touche au plafond — đầu nó chạm tới trần
 3. Sát tới.
  Jardin qui touche au mur — vườn sát tới tường
 4. Gần đến lúc.
  Toucher à la vieillesse — gần đến tuổi già
 5. Sắp tới, sắp vào đến.
  Navire qui touche au port — tàu sắp vào đến cảng
 6. Đụng đến, đụng tới.
  Je ne veux pas toucher à cet argent — tôi không muốn đụng đến số tiền đó
  Cela touche à l’honneur — điều đó đụng tới danh dự
  Toucher à un sujet ardu — đụng đến một vấn đề gay go
  Les ouvriers n'ont pas touché à ce coin de la maison — công nhân chưa đụng gì tới góc nhà này
 7. (Âm nhạc, từ cũ, nghĩa cũ) Chơi (đàn).
  Toucher de la guitare — chơi đàn ghita
  avoir l’air de ne pas y toucher — ra vẻ thờ ơ, ra vẻ ngây ngô
  toucher à sa fin — sắp xong, sắp kết thúc+ sắp chết
  toucher de près à — gần như
  Prudence exagérée touche de près à la lâcheté — sự thận trọng quá mức gần như là hèn nhát

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
toucher
/tu.ʃe/
touchers
/tu.ʃe/

toucher /tu.ʃe/

 1. Sự sờ mó, xúc giác.
 2. Cảm giác sờ tay.
  Cela a le toucher de la soie — cái đó sờ vào có cảm giác như là lụa
 3. Lối chơi đàn, lối bấm phím.
  Un toucher léger — lối bấm phím nhẹ nhàng
 4. (Y học) Sự thăm (bằng tay).
  Toucher rectal — sự thăm ruột thằng

Tham khảo[sửa]