wait

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ (California)

Danh từ[sửa]

wait /ˈweɪt/

 1. Sự chờ đợi; thời gian chờ đợi.
  to have a long wait at the station — phải chờ đợi lâu ở ga
 2. Sự rình, sự mai phục; chỗ rình, chỗ mai phục.
  to lie in wait for — nằm rình, mai phục
  to lay wait for — bố trí mai phục; đặt bẫy
 3. (Số nhiều) Người hát rong ngày lễ Giáng sinh.

Nội động từ[sửa]

wait nội động từ /ˈweɪt/

 1. Chờ, đợi.
  to wait until (till)... — ... đợi đến khi...
  please wait a bit (moment, minute) — xin đợi một lát
  to wait about (around) — đứng chờ lâu một chỗ
  to wait for somebody — chờ ai
  to keep a person waiting — bắt ai chờ đợi
  wait and see! — chờ xem
 2. Hầu bàn.
  to wait at table; mỹ to wait on table — hầu bàn

Ngoại động từ[sửa]

wait ngoại động từ /ˈweɪt/

 1. Chờ, đợi.
  to wait orders — đợi lệnh
  to wait one's turn — đợt lượt mình
 2. Hoãn lại, lùi lại.
  don't wait dinner for me — cứ ăn trước đừng đợi tôi
 3. (Từ cổ,nghĩa cổ) Theo hầu.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]