while

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Anh cổ hwīl.

Danh từ[sửa]

while (số nhiều whiles)

 1. Lúc, chốc, lát.
  after a while — một lát sau
  a long while — một lúc lâu, một thời gian dài
  in a little while — ngay
  for a long while past — từ lâu
  all the while — suốt thời gian
  'between whiles — (hiếm) giữa lúc đó
  for a while — một lúc
  the while — trong lúc đó, trong khi
  once in a while — thỉnh thong, đôi khi

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

while ngoại động từ

 1. (+ away) Lãng phí, làm mất, để trôi qua; giết (thì giờ).
  to while away the time — để thì giờ trôi qua; giết thì giờ

Chia động từ[sửa]

Đồng nghĩa[sửa]

Từ dẫn xuất[sửa]

Liên từ[sửa]

while

 1. Trong lúc, trong khi, đang khi, đang lúc.
  while at school, he worked very hard — khi còn ở trường anh ta học tập rất chăm chỉ
 2. Chừng nào còn, còn.
  while there is life, there is hope — còn sống thì còn hy vọng; còn nước còn tát
 3. Còn, trong khi mà, mà.
  the hat is red, while the shoes are black — mũ thì đỏ mà giày thì lại đen
 4. Cho đến, cho đến khi.
  I'll wait while you finish painting — tôi chờ cho đến khi bạn sơn xong

Đồng nghĩa[sửa]

trong lúc
chừng nào còn

Tham khảo[sửa]