Bước tới nội dung

kill

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

kill ngoại động từ /ˈkɪɫ/

 1. Giết, giết chết, làm chết, diệt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  to be killed on the spot — bị giết ngay tại chỗ
  to kill one's time — giết thì giờ
  to kill a colour — làm chết màu
 2. Ngả, giết làm thịt (một con bò... ).
 3. Tắt (máy... ); làm át, làm lấp (tiếng... ).
  the drums kill the string — tiếng trống làm át tiếng đàn dây
 4. Làm tiêu tan, làm hết (hy vọng... ).
 5. Làm khỏi, trừ diệt (bệnh, đau... ).
 6. Làm thất bại, làm hỏng; bác bỏ.
  to kill a bill — bác bỏ một dự luật (ở quốc hội...)
 7. Làm phục lăn, làm choáng người, làm thích , làm cười vỡ bụng.
  got up (dolled up, dressed) to kill — diện choáng người làm cho thiên hạ phục lăn
  the story nearly killed me — câu chuyện làm cho tôi cười gần chết
 8. Gây tai hại, làm chết dở.
  to kill somebody with kindness — vì ân cần tử tế quá mà gây tai hại cho ai
 9. (Thể dục, thể thao) Bạt một quyết định (quần vợt); chận đứng (bóng đá).
 10. (Kỹ thuật) Ăn mòn.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

kill nội động từ /ˈkɪɫ/

 1. Giết, giết chết.
 2. Giết thịt được.
  pigs do not kill well at that age — lợn vào tuổi này giết thịt chưa được tốt

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

kill /ˈkɪɫ/

 1. Sự giết.
 2. Thú giết được (trong cuộc đi săn).

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)