Bước tới nội dung

Australia

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
o˧˧ səː˧˧ ʨəj˧˧ li˧˧˧˧o˧˥ səː˧˥ tʂəj˧˥ li˧˥˧˥o˧˧ səː˧˧ tʂəj˧˧ li˧˧˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
o˧˥ səː˧˥ tʂəj˧˥ li˧˥˧˥o˧˥˧ səː˧˥˧ tʂəj˧˥˧ li˧˥˧˧˥˧

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Việt,

Địa danh[sửa]

Australia

 1. Xem Úc

Tiếng Albani[sửa]

Địa danh[sửa]

Australia gc

 1. Chủ cách hạn định của Australi

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ɒ.ˈstreɪ.ljə/ (Úc), /ə.ˈstreɪ.ljə/ (Úc), /ə.ˈstræɪ.ljə/ (Úc), /ə.ˈstræɪ.liː.ə/ (Úc), /ə.ˈstræɪ.jə/ (Úc), /ə.ˈstrɛ.liː.ə/ (Tasmania), /ɒ.ˈstɹeɪ.liː.ə/ Anh, /ɒ.ˈstɹeɪ.li.jə/ (Anh), /ɔ.ˈstɹeɪ.li.ə/ (Mỹ), /ɔ.ˈstɹeɪl.jə/ (Mỹ), /ɔ.ˈstɹɛə.li.ə/ (Mỹ)
Úc (nam giới)
Bắc California, Hoa Kỳ (nam giới)

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Anh,

Địa danh[sửa]

Australia

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Đồng nghĩa[sửa]

nước Úc
châu Úc

Từ dẫn xuất[sửa]

Từ liên hệ[sửa]

Tiếng Aragon[sửa]

Địa danh[sửa]

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Tiếng Asturias[sửa]

Địa danh[sửa]

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tiếng Ba Lan[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /au̯ˈstrali̯a/, /awsˈtralja/
Ba Lan (nam giới)

Địa danh[sửa]

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
  W Australii mieszka dużo Greków. — Ở Úc có nhiều người Hy Lạp ở.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Biến cách[sửa]

Từ dẫn xuất[sửa]

Tiếng Basque[sửa]

Địa danh[sửa]

Australia

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tiếng Bổ trợ Quốc tế[sửa]

Địa danh[sửa]

Australia

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.

Tiếng Galicia[sửa]

Địa danh[sửa]

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tiếng Ido[sửa]

Địa danh[sửa]

Australia

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Tiếng Indonesia[sửa]

Địa danh[sửa]

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.

Tiếng Latinh[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Latinh,

Địa danh[sửa]

Australia gc

 1. (Mới) Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. (Mới) Châu Úc, Úc châu.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tiếng Mã Lai[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /au̯straliə/ (Johor, Selangor), /au̯stralia/ (Riau, Lingga)

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Mã Lai,

Địa danh[sửa]

Australia

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.

Tiếng Na Uy (Bokmål)[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /æʉstɾɑːljɑ/

Địa danh[sửa]

Australia

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tiếng Na Uy (Nynorsk)[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /æʉstɾɑːljɑ/

Địa danh[sửa]

Australia

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tiếng Phần Lan[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈɑu̯st.ˌrɑː.li.ɑ/, /ˈɑu̯st.ˌrɑ.li.ɑ/

Địa danh[sửa]

Australia

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Đồng nghĩa[sửa]

Từ dẫn xuất[sửa]

Từ liên hệ[sửa]

Tiếng Rumani[sửa]

Địa danh[sửa]

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Tiếng Tây Ban Nha[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /a.ws.ˈtɾa.lja/

Địa danh[sửa]

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tiếng Tagalog[sửa]

Địa danh[sửa]

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tiếng Ý[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /aus.ˈtra.lja/

Địa danh[sửa]

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Từ dẫn xuất[sửa]