Bước tới nội dung

date

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

date /ˈdeɪt/

 1. Quả chà là.
 2. (Thực vật học) Cây chà là.

Danh từ[sửa]

date /ˈdeɪt/

 1. Ngày tháng; niên hiệu, niên kỷ.
  what's the date today? — hôm nay ngày bao nhiêu?
  date of birth — ngày tháng năm sinh
 2. (Thương nghiệp) Kỳ, kỳ hạn.
  to pay at fixed dates — trả đúng kỳ hạn
  at long date — kỳ hạn dài
  at short date — kỳ hạn ngắn
 3. Thời kỳ, thời đại.
  Roman date — thời đại La mã
  at that date electric light was unknown — thời kỳ đó người ta chưa biết đến đèn điện
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) ; (thơ ca) tuổi tác; đời người.
 5. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) sự hẹn hò, sự hẹn gặp.
  to have a date with somebody — hẹn gặp ai
  to make a date — hẹn hò

Ngoại động từ[sửa]

date ngoại động từ /ˈdeɪt/

 1. Đề ngày tháng; ghi niên hiệu.
  to date a letter — đề ngày tháng vào một bức thư
  to date back — đề lùi ngày tháng
 2. Xác định ngày tháng, xác định thời đại.
  to date an old statue — xác định thời đại của một pho tượng thời thượng cổ
 3. (Thông tục) Hẹn hò, hẹn gặp (ai).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

date nội động từ /ˈdeɪt/

 1. từ, bắt đầu từ, kể từ.
  this manuscript dates from the 14th century — bản viết tay này có từ thế kỷ 14
  dating from this period — kể từ thế kỷ đó
 2. Đã lỗi thời, đã ; trở nên lỗi thời.
 3. (Thông tục) Hẹn hò với bạn (bạn trai, bạn gái).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)