fill

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

fill /ˈfɪɫ/

 1. Cái làm đầy; cái đủ để nhồi đầy.
  a fill of tobacco — mồi thuốc (đủ để nhồi đầy tẩu)
 2. Sự no nê.
  to eat one's fill — ăn no đến chán
  to drink one's fill — uống no
  to take one's fill of pleasures — vui chơi thoả thích chán chê
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (ngành đường sắt) nền đường.

Ngoại động từ[sửa]

fill ngoại động từ /ˈfɪɫ/

 1. Làm đầy, chứa đầy, đổ đầy; đắp đầy, rót đầy.
  to fill a bottle with water — rót đầy nước vào chai
 2. Nhồi.
  to fill one's pipe — nhồi thuốc vào tẩu
 3. Lấp kín (một lỗ hổng); hàn.
  to fill a tooth — hàn một cái răng
 4. Bổ nhiệm, thế vào, điền vào.
  to fill (ip) a post — bổ khuyết một chức vị; thế chân
 5. Chiếm, choán hết (chỗ).
  the table fills the whole room — cái bàn choán hết chỗ trong phòng
 6. Giữ (chức vụ).
  to fill someone's shoes — thay thế ai, kế vị ai
  to fill a part — đóng một vai trò
 7. Làm thoả thích, làm thoả mãn.
  to fill someone to repletion with drink — cho ai uống say bí tỉ
 8. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Đáp ứng.
  to fill every requirement — đáp ứng mọi nhu cầu
 9. Thực hiện.
  to fill an order — thực hiện đơn đặt hàng
  to fill a prescription — bán thuốc theo đơn, bốc thuốc theo đơn
 10. Làm căng (buồm).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

fill nội động từ /ˈfɪɫ/

 1. Đầy, tràn đầy.
  the hall soon filled — phòng chẳng mấy chốc đã đầy người
 2. Phồng căng.
  sails fill — buồm căng gió

Thành ngữ[sửa]

 • to fill in:
  1. Điền vào, ghi vào, cho vào cho đủ.
   to fill in one's name — ghi tên vào một bản khai
 • to fill out:
  1. Làm căng ra, làm to ra.
  2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Điền vào.
  3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Lớn ra, đẫy ra.
 • to fill up:
  1. Đổ đầy, lấp đầy, tràn đầy, đầy ngập.
   to fill up a pound — lấp đầy một cái ao
 • to fill someone in on: (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) cung cấp cho ai thêm những chi tiết.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]