Bước tới nội dung

hawk

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

hawk /ˈhɔk/

 1. (Động vật học) Diều hâu, chim ưng.
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (chính trị) kẻ hiếu chiến, diều hâu ((nghĩa bóng)).
 3. Kẻ tham tàn.

Thành ngữ[sửa]

Nội động từ[sửa]

hawk nội động từ /ˈhɔk/

 1. Săn bằng chim ưng.
 2. (+ at) Vồ, chụp (như chim ưng vồ mồi); bắt sâu (chim).

Ngoại động từ[sửa]

hawk ngoại động từ /ˈhɔk/

 1. Vồ, chụp (mồi).

Chia động từ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

hawk ngoại động từ /ˈhɔk/

 1. Bán (hàng) rong.
 2. (Nghĩa bóng) Tung (tin), tuyên truyền.
  to hawk news about — tung tin đi khắp nơi
  to hawk gossip about — truyền tin đồn nhảm khắp nơi

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

hawk /ˈhɔk/

 1. Sự đằng hắng.
 2. Tiếng đằng hắng.

Nội động từ[sửa]

hawk nội động từ /ˈhɔk/

 1. Đằng hắng.

Ngoại động từ[sửa]

hawk ngoại động từ /ˈhɔk/

 1. (+ up) Đằng hắng để làm bật (những cái vướng ở cổ).

Danh từ[sửa]

hawk /ˈhɔk/

 1. Cái bàn xoa (của thợ nề).

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)