humble

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Tính từ[sửa]

humble

 1. Khiêm tốn, nhún nhường.
  a humble attiude — thái độ khiêm tốn
 2. Khúm núm.
  to be very humble towards one's superious — có thái độ quá khúm núm đối với cấp trên
 3. Thấp kém, hèn mọn (cấp bậc, địa vị xã hôi, thành phần).
  humble position — địa vị thấp kém
  to be of humble birth — xuất thân từ tầng lớp dưới
 4. Xoàng xĩnh, tầm thường; nhỏ bé (đồ vật... ).
  a humble housee — căn nhà xoàng, căn nhà nhỏ bé

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

humble ngoại động từ

 1. Làm nhục, sỉ nhục.
 2. Hạ thấp.
  to humble oneself — tự hạ mình

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực humble
/œ̃bl/
humbles
/œ̃bl/
Giống cái humble
/œ̃bl/
humbles
/œ̃bl/

humble /œ̃bl/

 1. Khiêm nhường, nhún nhường.
  Personne humble — người khiêm nhường
 2. Tầm thường, xoàng xĩnh; hèn mọn.
  Existence humble — cuộc sống tầm thường
  Une humble chaumière — nhà tranh xoàng xĩnh
 3. (Nghĩa xấu) Khúm núm.
  Manières humbles — bộ điệu khúm núm
 4. Kính cẩn.
  Humble requête — đơn thỉnh cầu kính cẩn
  à mon humble serviteur — kính cẩn chào ngài (công thức cuối thư)

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]