surprise

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

surprise

 1. Sự ngạc nhiên.
  his surprise was visible — vẻ ngạc nhiên của anh ta lộ rõ ra
  to my great surprise — làm tôi rất ngạc nhiên
 2. Sự bất ngờ, sự bất thình lình.
  the post was taken by surprise — đồn bị chiếm bất ngờ
 3. Điều làm ngạc nhiên, thú không ngờ.
  I have a surprise for you — tôi đành cho anh một thú không ngờ
 4. (Định ngữ) Bất ngờ.
  a surprise visit — cuộc đến thăm bất ngờ
 5. (Định ngữ) Ngạc nhiên.
  surprise packet — gói trong đó có những thứ mình không ngờ, gói "ngạc nhiên"

Ngoại động từ[sửa]

surprise ngoại động từ

 1. Làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc.
  more surprised than frightened — ngạc nhiên hơn là sợ
 2. Đột kích, đánh úp; chộp thình lình, chộp bắt (ai); bắt quả tang (ai).
  to surprise someboby in the act — bắt ai quả tang
 3. Bất thình lình đẩy (ai) đến chỗ.
  to surprise someone into consent — bất thình lình đẩy ai đến chỗ phải đồng ý

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /syʁ.pʁiz/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực surprise
/syʁ.pʁiz/
surprises
/syʁ.pʁiz/
Giống cái surprise
/syʁ.pʁiz/
surprises
/syʁ.pʁiz/

surprise gc /syʁ.pʁiz/

 1. Xem surpris

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
surprise
/syʁ.pʁiz/
surprises
/syʁ.pʁiz/

surprise gc /syʁ.pʁiz/

 1. Sự ngạc nhiên.
  Il me regarda d’un air de surprise — nó nhìn tôi một cách ngạc nhiên
 2. Sự bất ngờ, điều bất ngờ, điều làm vui lòng bất ngờ.
  Ce fut une surprise pour moi — đó là điều bất ngờ đối với tôi
  Apporter une petite surprise — đem đến món quà làm vui lòng bất ngờ
 3. (Quân sự) Sự đánh úp; cuộc đột kích.
 4. Sự cháy sém.
 5. Sự lừa lấy được.
  Obtenir une signature par surprise — lừa mà lấy được một chữ ký
  à la surprise de — trước sự ngạc nhiên của
  boîte à surprise — hộp đồ chơi bật hình bất ngờ
  par surprise — bất ngờ
  Attaquer par surprise — tấn công bất ngờ

Tham khảo[sửa]