Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. (Kỹ thuật) Sự kẹt máy.

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

lợp, lấp, lạp, sụp, giập, lắp, rắp, đập, rập, xệp, lọp, ráp, láp, loạt, xập, dập, lớp, sắp

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̰ːʔp˨˩ ləp˧˥ la̰ːʔp˨˩ sṵʔp˨˩ zə̰ʔp˨˩ lap˧˥ zap˧˥ ɗə̰ʔp˨˩ zə̰ʔp˨˩ sḛʔp˨˩ lɔ̰ʔp˨˩ zaːp˧˥ laːp˧˥ lwa̰ːʔt˨˩ sə̰ʔp˨˩ zə̰ʔp˨˩ ləːp˧˥ sap˧˥lə̰ːp˨˨ lə̰p˩˧ la̰ːp˨˨ ʂṵp˨˨ jə̰p˨˨ la̰p˩˧ ʐa̰p˩˧ ɗə̰p˨˨ ʐə̰p˨˨ sḛp˨˨ lɔ̰p˨˨ ʐa̰ːp˩˧ la̰ːp˩˧ lwa̰ːk˨˨ sə̰p˨˨ jə̰p˨˨ lə̰ːp˩˧ ʂa̰p˩˧ləːp˨˩˨ ləp˧˥ laːp˨˩˨ ʂup˨˩˨ jəp˨˩˨ lap˧˥ ɹap˧˥ ɗəp˨˩˨ ɹəp˨˩˨ sep˨˩˨ lɔp˨˩˨ ɹaːp˧˥ laːp˧˥ lwaːk˨˩˨ səp˨˩˨ jəp˨˩˨ ləːp˧˥ ʂap˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləːp˨˨ ləp˩˩ laːp˨˨ ʂup˨˨ ɟəp˨˨ lap˩˩ ɹap˩˩ ɗəp˨˨ ɹəp˨˨ sep˨˨ lɔp˨˨ ɹaːp˩˩ laːp˩˩ lwat˨˨ səp˨˨ ɟəp˨˨ ləːp˩˩ ʂap˩˩lə̰ːp˨˨ ləp˩˩ la̰ːp˨˨ ʂṵp˨˨ ɟə̰p˨˨ lap˩˩ ɹap˩˩ ɗə̰p˨˨ ɹə̰p˨˨ sḛp˨˨ lɔ̰p˨˨ ɹaːp˩˩ laːp˩˩ lwa̰t˨˨ sə̰p˨˨ ɟə̰p˨˨ ləːp˩˩ ʂap˩˩lə̰ːp˨˨ lə̰p˩˧ la̰ːp˨˨ ʂṵp˨˨ ɟə̰p˨˨ la̰p˩˧ ɹa̰p˩˧ ɗə̰p˨˨ ɹə̰p˨˨ sḛp˨˨ lɔ̰p˨˨ ɹa̰ːp˩˧ la̰ːp˩˧ lwa̰t˨˨ sə̰p˨˨ ɟə̰p˨˨ lə̰ːp˩˧ ʂa̰p˩˧