compound

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /kɑːm.ˈpɑʊnd/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

compound /kɑːm.ˈpɑʊnd/

 1. (Hoá học) Hợp chất.
  organic compound — hợp chất hữu cơ
 2. (Ngôn ngữ học) Từ ghép.
 3. Khoảng đất rào kín (của khu nhà máy, dinh thự... ).

Tính từ[sửa]

compound /kɑːm.ˈpɑʊnd/

 1. Kép, ghép, phức, phức hợp, đa hợp.
  compound word — từ ghép
  compound sentence — câu ghép
  compound function — (toán học) hàm đa hợp
  compound interrest — lãi kép

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

compound ngoại động từ /kɑːm.ˈpɑʊnd/

 1. Pha, trộn, hoà lẫn.
  to compound a medicine — pha thuốc
 2. Ghép thành từ ghép.
 3. Dàn xếp (cuộc cãi lộn... ).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

compound nội động từ /kɑːm.ˈpɑʊnd/

 1. Điều đình, dàn xếp.
  to compound with a claimant for foregoing complaint — điều đình với người đứng kiện để người ta rút đơn

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /kɔ̃.pund/

Tính từ[sửa]

compound /kɔ̃.pund/

 1. (Kỹ thuật) Phức hợp.
  Machine compound — máy phức hợp

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
compound
/kɔ̃.pund/
compound
/kɔ̃.pund/

compound gc /kɔ̃.pund/

 1. (Kỹ thuật) Máy phức hợp.

Tham khảo[sửa]