donner

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

donner ngoại động từ /dɔ.ne/

 1. Cho, biếu, tặng.
  Donner un cadeau — tặng một món quà
  Donner un soufflet — cho một cái tát
  Donner un exemple — cho một ví dụ
  Donner un problème à résoudre — cho một bài toán để giải
 2. Cấp, cung cấp.
  Donner des nouvelles — cung cấp tin tức
 3. Sản xuất.
  Champ qui ne donne rien — cánh đồng chẳng sản xuất được gì
 4. Đưa ra.
  Donne ta main — đưa bàn tay của anh ra
 5. Giao cho.
  Donner une villa à garder — giao một biệt thự cho giữ
 6. Gả.
  Donner sa fille à quelqu'un — gả con gái cho ai
 7. Bảo đảm là, cho là.
  Donner pour bon — cho là tốt
 8. Để, dùng, hy sinh.
  Donner son temps à... — để thì giờ làm...
  Donner ses loisirs à... — dùng thì giờ rỗi mà..
  Donner sa vie — hy sinh cuộc đời
 9. Gây, khiến.
  Donner de l’inquiétude à — gây lo lắng cho
 10. Tỏ ra.
  Donner un signe — tỏ ra một dấu hiệu
 11. Cho xuất bản; diễn, biểu diễn.
  Donner un roman — cho xuất bản một cuốn tiểu thuyết
  On donne ce soir "Le Bourgeois Gentilhomme" — tối nay diễn " Trưởng giả học làm sang"
 12. Tố giác ra.
  Donner un complice — tố giác ra một kẻ đồng phạm
 13. (Không dịch) .
  Donner des conseils — khuyên răn
  Donner l’assaut — tấn công
  Donner sa signature — ký
  donner du monseigneur à quelqu'un — tâng bốc ai
  donner libre cours à — xem cours
  donner le bras à quelqu'un — xem bras
  donner le jour à — đẻ ra, sinh (con) ra
  donner lieu à — sinh ra, gây ra
  donner prise à — xem prise
  donner sa fille en mariage — gả con gái
  donner sa parole — hứa
  donner un coup de main — giúp đỡ
  en donner à quelqu'un pour son argent — bao nhiêu tiền bấy nhiêu hàng; cố gắng bao nhiêu được đền bù bấy nhiêu
  il est donné de — có dịp
  Il nous est donné souvent de voyager — ta thường có dịp đi du lịch
  le donner en dix; le donner en cent; le donner en mille — đố đoán được đấy
  ne pas donner un sou de — không thiết, không thèm

Nội động từ[sửa]

donner nội động từ /dɔ.ne/

 1. Sản xuất nhiều, được mùa.
  Le riz donnera beaucoup cette année — năm nay lúa sẽ được mùa
 2. (Đánh bài) (đánh cờ) chia bài.
 3. Hướng về, nhìn ra.
  La chambre donne sur le jardin — phòng nhìn ra vườn
 4. Đụng, chạm.
  Donner de la tête contre un mur — đụng đầu vào tường
 5. Tấn công.
  Cavalerie prête à donner — kỵ binh sẵn sàng tấn công
 6. Mắc, sa vào.
  Donner dans un piège — mắc bẫy
  Donner dans le luxe — sa vào sự xa xỉ
 7. Thổi vào, chiếu vào.
  Vent qui donne dans la voile — gió thổi vào cánh buồm
  Soleil donnant à plomb — mặt trời chiếu thẳng đứng
  donner à la côte — (hàng hải) mắc cạn
  donner de la bande — (hàng hải) nghiêng về một bên (tàu)
  donner de la tête — húc đầu vào (động vật)
  donner sur les nerfs — xem nerf
  donner sur un danger — lao vào chỗ nguy hiểm
  ne plus savoir où donner de la tête — không biết xoay xở thế nào

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]