miss

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

miss /ˈmɪs/

 1. .
  Miss Mary — cô Ma-ri
 2. (Thông tục) Cô gái, thiếu nữ.
 3. Hoa khôi.

Danh từ[sửa]

miss /ˈmɪs/

 1. Sự không tin, sự trượt, sự không trúng đích ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)); sự thất bại.
  ten hits and one miss — mười đòn trúng một đòn trượt
 2. Sự thiếu, sự vắng.
  to feel the miss of someone — cảm thấy vắng ai, cảm thấy nhớ ai

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

miss ngoại động từ /ˈmɪs/

 1. Trượt, hỏng, trệch, không trúng (đích).
  to miss one's aim — bắn trệch đích; không đạt mục đích
 2. Lỡ, nhỡ.
  to miss the train — lỡ chuyến xe lửa
 3. Bỏ lỡ, bỏ phí.
  an opportunity not to be missed — một cơ hội không nên bỏ lỡ
 4. Bỏ sót, bỏ quên.
  without missing a word — không bỏ sót một lời nào
 5. Không thấy, không trông thấy.
  you cannot miss the house when going across the street — khi đi ngang qua phố anh không thể không trông thấy căn nhà
 6. Thiếu, cảm thấy thiếu, thấy mất, nhớ.
  to miss somebody very much — nhớ ai lắm
 7. Không nghe, không thấy, không hiểu, không nắm được.
  to miss a part of a speech — không nghe một phần của bài nói
 8. Suýt.
  to miss being run over — suýt bị chẹt xe

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

miss nội động từ /ˈmɪs/

 1. Trượt, chệch, không trúng đích; thất bại.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]