Bước tới nội dung

negative

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈnɛ.ɡə.tɪv/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

negative /ˈnɛ.ɡə.tɪv/

 1. Không; phủ định, phủ nhận, cự tuyệt, phản đối, từ chối; cấm đoán.
  to give a negative answer — trả lời từ chối, trả lời không
  negative sentence — câu phủ định
  negative criticism — sự phê bình tiêu cực
  negative evidence — chứng cứ tiêu cực
 2. (Điện học); (toán học); (nhiếp ảnh) Âm.
  negative pole — cực âm
  negative sign — dấu âm
  negative proof — bản âm

Danh từ[sửa]

negative /ˈnɛ.ɡə.tɪv/

 1. Lời từ chối, lời cự tuyệt.
  the answer is in the negative — câu trả lời là "không"
 2. Quyền phủ định, quyền phủ nhận, quyền phủ quyết.
 3. Tính tiêu cực.
  he is a bundle of negatives — nó mang nặng tính tiêu cực
 4. (Toán học) Số âm.
 5. (Điện học) Cực âm.
 6. (Nhiếp ảnh) Bản âm.
 7. (Ngôn ngữ học) Từ phủ định.

Ngoại động từ[sửa]

negative ngoại động từ /ˈnɛ.ɡə.tɪv/

 1. Phủ nhận; phủ định, cự tuyệt, bác bỏ.
  experiments negatived that theory — thực nghiệm đã bác bỏ thuyết đó
 2. Phản đối, chống lại (lời phát biểu).
 3. Làm thành vô hiệu.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]