position

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /pə.ˈzɪ.ʃən/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

position /pə.ˈzɪ.ʃən/

 1. Vị trí, chỗ (của một vật gì).
  in position — đúng chỗ, đúng vị trí
  out of position — không đúng chỗ, không đúng vị trí
 2. (Quân sự) Vị trí.
  to attack an enemy's position — tấn công một vị trí địch
 3. Thế.
  a position of strength — thế mạnh
  to be in an awkward position — ở vào thế khó xử
  to be in a false position — ở vào thế trái cựa
  to be in a position to do something — ở vào một cái thế có thể làm gì, có khả năng làm gì
 4. Tư thế.
  eastward position — tư thế đứng hướng về phía đông (của linh mục khi làm lễ)
 5. Địa vị; chức vụ.
  social position — địa vị xã hội
  a man of high position — người có địa vị cao
  to take a position as typist — nhận một chức đánh máy
 6. Lập trường, quan điểm, thái độ.
 7. Luận điểm; sự đề ra luận điểm.
 8. (Tài chính) Thế.
  long position — việc mua vào các loại chứng khoán, hàng hoá hay tiền tệ nhằm mục đích thu lời khi giá các loại tài sản này tăng lên; thế giá lên, thế trường vị, thế mua.
  short position — việc bán ra các loại chứng khoán, hàng hoá hay tiền tệ nhằm mục đích thu lời khi giá các loại tài sản này giảm xuống; thế giá xuống, thế đoản vị, thế bán.
  take a short position — nắm thế đoản vị (nắm quyền được bán ở mức giá đã thỏa thuận, hoặc bán khống)
  take a long position — nắm thế trường vị (nắm quyền được mua ở mức giá đã thỏa thuận)


Ngoại động từ[sửa]

position ngoại động từ /pə.ˈzɪ.ʃən/

 1. Đặt vào vị trí.
 2. Xác định vị trí (cái gì... ).
 3. (Quân sự) Đóng (quân ở vị trí).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /pɔ.zi.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
position
/pɔ.zi.sjɔ̃/
positions
/pɔ.zi.sjɔ̃/

position gc /pɔ.zi.sjɔ̃/

 1. Vị trí.
  Position horizontale — vị trí nằm ngang
  Position stratégique — vị trí chiến lược
  Attaquer une position ennemie — tấn công một vị trí địch
 2. Thế, tư thế.
  Position debout — tư thế đứng
 3. Tình thế, tình trạng.
  Position difficile — tình thế khó khăn
  Malade qui est dans une position alarmante — con bệnh ở trong tình trạng nguy ngập
 4. Cương vị, địa vị.
  Position sociale — địa vị xã hội
  Homme de position — người có địa vị
 5. Quan điểm, lập trường.
  Position philosophique — quan điểm triết học
  Rester sur ses positions — giữ quan điểm của mình
  Position politique — lập trường chính trị
 6. (Âm nhạc) Vị trí giai điệu.
 7. (Kinh tế) Tình hình tài khoản; tình hình.
 8. Mục thuế quan.
 9. Sự đặt, sự nêu lên.
  La position d’un problème — sự đặt một vấn đề

Tham khảo[sửa]