rat

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

rat

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

rat /ˈræt/

 1. (Động vật học) Con chuột.
 2. (Chính trị) Kẻ phản bội; kẻ phản đảng; kẻ bỏ đảng trong lúc khó khăn.
 3. công nhân không chịu tham gia đình công, người chiếm chỗ làm của công nhân đình công; người chịu nhận tiền lương ít hơn của công đoàn yêu sách.
  lóng rats! — chuyện vô lý! chuyện lếu láo, chuyện tầm bậy!

Thành ngữ[sửa]

Nội động từ[sửa]

rat nội động từ /ˈræt/

 1. Bắt chuột, giết chuột.
 2. (Chính trị) Bỏ đảng, bỏ hàng ngũ trong lúc khó khăn.
 3. (Nghĩa bóng) Phản bội, bỏ rơi.
  to rat on a pal — phản bạn, bỏ rơi bạn
 4. Không tham gia đình công.

Ngoại động từ[sửa]

rat ngoại động từ /ˈræt/

 1. (Như) Drat.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)