Bước tới nội dung

refer

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈfɜː/

Ngoại động từ[sửa]

refer ngoại động từ /rɪ.ˈfɜː/

 1. Quy, quy cho, quy vào.
  to refer one's failure to... — quy sự thất bại là ở tại...
 2. Chuyển đến (ai, tổ chức nào) để xem xét, giao cho nghiên cứu giải quyết.
  the matter must be referred to a tribunal — vấn đề phải được chuyển đến một toà án để xét xử
  to refer a question to someone's decision — giao một vấn đề cho ai quyết định
 3. Chỉ dẫn (ai) đến hỏi (người nào, tổ chức nào).
  I have been referred to you — người ta chỉ tôi đến hỏi anh
  to refer oneself — viện vào, dựa vào, nhờ cậy vào
  I refer myself to your experience — tôi dựa vào kinh nghiệm của anh

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

refer nội động từ /rɪ.ˈfɜː/

 1. Xem , tham khảo
  to refer to one's watch for the exact time — xem đồng hồ để biết đúng mấy giờ
  to refer to a documemt — tham khảo một tài liệu
 2. Ám chỉ, nói đến, kể đến, nhắc đến.
  don't refer to the matter again — đừng nhắc đến vấn đề ấy nữa
  that is the passage he referred to — đó là đoạn ông ta nói đến
 3. Tìm đến, viện vào, dựa vào, nhờ cậy vào.
  to refer to somebody for help — tìm đến ai để nhờ cậy ai giúp đỡ; nhờ cậy sự giúp đỡ của ai
 4. liên quan tới, có quan hệ tới, có dính dáng tới.
  to refer to something — có liên quan đến việc gì
 5. Hỏi ý kiến.
  to refer to somebody — hỏi ý kiến ai

Thành ngữ[sửa]

 • refer to drawer: (Viết tắt) R. D. ) trả lại người lĩnh séc (trong trường hợp ngân hàng chưa thanh toán được).
 • referring to your letter: (Thương nghiệp) Tiếp theo bức thư của ông.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]