render

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈrɛn.dɜː/
Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

render ngoại động từ /ˈrɛn.dɜː/

 1. Trả, trả lại, hoàn lại.
  to render thanks to — trả ơn
 2. Dâng, nộp, trao.
  to render [up] a city to the enemy — nộp một thành phố cho quân địch
  to render a message — trao một bức thông điệp
 3. Đưa ra, nêu ra.
  he can render no reason for it — nó không đưa ra được một lý do gì về việc đó
  to render an account of — đưa ra một báo cáo về, báo cáo về (vấn đề gì...)
 4. Làm, làm cho.
  to render a service — giúp đỡ
  to be rendered speechless with rage — giận điên lên (làm cho) không nói được nữa
 5. Biểu hiện, diễn tả.
  the writer's thought is well rendered in his works — tư tưởng của nhà văn biểu hiện rất rõ ràng trong những tác phẩm của ông
 6. Diễn, đóng (vai kịch); trình diễn, diễn tấu (một bản nhạc).
 7. Dịch.
  this sentence can't be rendered into English — câu này không thể dịch được sang tiếng Anh
 8. Thắng (đường); nấu chảy (mỡ...); lọc.
 9. Trát vữa (tường...).
 10. (Máy tính) Kết xuất (đồ họa).

Chia động từ[sửa]

Thành ngữ[sửa]

to render down
Lọc.

Tham khảo[sửa]