retreat

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈtrit/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

retreat /rɪ.ˈtrit/

 1. (Quân sự) Sự rút lui, sự rút quân; hiệu lệnh rút quân.
  to sound the retreat — thổi hiệu lệnh rút lui
  to cut off (intercept) an army's retreat — cắt đường rút lui của một đạo quân
  to make good one's retreat — rút lui bình yên vô sự
 2. (Quân sự) Tiếng kèn (trống) thu không.
 3. Sự ẩn dật.
  to go into retreat — sống một đời ẩn dật
 4. Nơi ẩn dật ((tôn giáo)) nơi tu đạo.
 5. Nơi trốn tránh, sào huyệt (của bọn cướp... ).
 6. Nhà dưỡng lão, trại cứu tế; bệnh viện tinh thần kinh.

Nội động từ[sửa]

retreat nội động từ /rɪ.ˈtrit/

 1. Lùi, rút lui.
 2. (Quân sự) Rút lui.
 3. Lẹm, trợt ra sau (cằm, trán... ).
  retreating chin — cằm lẹm
  retreat ing forehead — trán trợt ra sau

Ngoại động từ[sửa]

retreat ngoại động từ /rɪ.ˈtrit/

 1. (Đánh cờ) Rút (quân) về (tránh thế bị vây hãm).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]