side

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

side

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈsɑɪd/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

side /ˈsɑɪd/

 1. Mặt, bên.
  a cube has six sides — hình khối có sáu mặt
  two sides of house — hai bên cạnh nhà
  two sides of sheet of paper — hai mặt của tờ giấy
  the right side of cloth — mặt phải của vải
  the seamy side of life — mặt trái của cuộc đời
 2. (Toán học) Bề, cạnh.
  opposite sides of a parallelogram — hai cạnh đối nhau của một hình bình hành
 3. Triền núi; bìa rừng.
 4. Sườn, lườn.
  side of mutton — sườn cừu
  to fight side by side — sát cánh chiến đấu
 5. Phía, bên.
  the right side — phía bên phải
  the debit side — bên nợ
  the credit side — bên có
 6. Phần bên cạnh, phần phụ.
  side of road — bên cạnh đường
 7. Khía cạnh.
  to study all sides of the question — nghiên cứu mọi khía cạnh của vấn đề
 8. Phe, phái, phía.
  to take sides with somebody; to take the sides of somebody — về phe với ai
  justice is on our side — chúng ta có chính nghĩa
  there is much to be said on both sides — cả hai phe đều có nhiều vấn đề cần nói
  the winning side — phe thắng
 9. Bên (nội, ngoại).
  on the maternal side — bên ngoại

Thành ngữ[sửa]

Nội động từ[sửa]

side nội động từ /ˈsɑɪd/

 1. (+ with) Đứng về phe, đứng về phía; ủng hộ.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]