slough

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

slough /ˈsluː/

 1. Vũng bùn, chỗ bùn lầy, bãi lầy ((cũng) slew).
 2. Sự sa đoạ.
 3. Sự thất vọng.

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

slough /ˈsluː/

 1. Xác rắn lột.
 2. (Y học) Vảy kết; vết mục, mảng mục.
 3. (Nghĩa bóng) Thói xấu đã bỏ được.

Nội động từ[sửa]

slough nội động từ /ˈsluː/

 1. Lột da.
 2. (Y học) ((thường) + off, away) tróc ra (vảy kết; vết mục, mảng mục).

Ngoại động từ[sửa]

slough ngoại động từ /ˈsluː/

 1. Lột (da, xác... ).
  snake sloughs its skin — rắn lột xác
 2. (Thường + off, away) bỏ, vứt bỏ.
  to slough [off] a bad habit — bỏ một thói xấu
 3. (Đánh bài) Chui (một quân bài xấu).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]