sow

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

sow ngoại động từ sowed; sown, sowed /ˈsɑʊ/

  1. Gieo.
    to sow land with maize — gieo ngô lên đất trồng
    to sow [the seeds of] dissension — gieo mối chia rẽ

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

sow /ˈsɑʊ/

  1. Lợn cái; lợn nái.
  2. (Như) Sowbug.
  3. Rãnh (cho kim loại nấu chảy ra khuôn); kim loại cứng lại ở rãnh.

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Girirra[sửa]

Danh từ[sửa]

sow

  1. thịt.

Tham khảo[sửa]