Bước tới nội dung

think

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈθɪŋk/
Hoa Kỳ

Động từ[sửa]

think /ˈθɪŋk/

 1. Nghĩ, suy nghĩ, ngẫm nghĩ.
  he does not say much but he thinks a lot — nó nói ít nhưng suy nghĩ nhiều
  think twice before doing — hãy suy nghĩ chính chắn trước khi làm
  one would have thought that — người ta có thể nghĩ rằng
 2. Nghĩ, tưởng, tưởng tượng, nghĩ được, nghĩ là, cho là, coi như.
  I think so — tôi nghĩ thế, tôi cho là thế
  and to think he has gone away — và ai mà tưởng được rằng nó đã đi rồi
  to you think him brave? — anh có cho nó là dũng cảm không?
  to think scorn — khinh bỉ
 3. Nghĩ ra, thấy, hiểu.
  I can't think why — tôi không hiểu tại sao
 4. Nghĩ đến, nhớ.
  to think to do something — nhớ làm một việc gì
 5. Trông mong.
  I thought to have heard from you — tôi mong được nhận tin anh
 6. Luôn luôn nghĩ, lo nghĩ, lo lắng.
  to think oneself silly — nghĩ lắm đâm ra quẫn trí ngớ ngẩn
 7. Nuôi những ý nghĩ, nuôi những tư tưởng.
  to think sombre thoughts — nuôi những ý nghĩ hắc ám

Chia động từ[sửa]

Thành ngữ[sửa]

 • to think about:
  1. Suy nghĩ về.
   to give someone something else to think about — làm cho người nào nghĩ về một chuyện khác; làm cho người nào khuây khoả
 • to think of:
  1. Nghĩ về, nghĩ đến, xét đến.
   to think of everything — nghĩ đến mọi việc
   when I come to think of it — khi tôi nghĩ đến điều đó
  2. Nhớ đến, nghĩ đến.
   I never thought of telling you — tôi không bao giờ nhớ (nghĩ) đến việc nói với anh
   to think of the name of — nhớ tên của
  3. Nghĩ, có ý định.
   to think of going for a walk — định đi chơi
  4. Nghĩ ra, tìm được.
   to think of the right word — tìm thấy được từ đúng
  5. ý kiến về, có ý nghĩ về.
   to think little (not much, nothing) of — không coi ra gì
  6. Tưởng tượng.
   I shouldn't think of doing such a thing — tôi không thể tưởng tượng có thể làm một việc như thế
 • to think out:
  1. Nghĩ ra, trù tính.
   to think out a plan — nghĩ ra một kế hoạch
 • to think over:
  1. Nghĩ về, suy nghĩ kỹ về, bàn về.
   on thinking it over — nghĩ kỹ đến điều đó
 • to think up: Sáng tạo ra, nghĩ ra.
 • to think better of:
  1. Đánh giá (ai) cao hơn.
  2. Suy đi tính lại lại thôi, thay đổi ý kiến.
 • to think fit to do something: Quyết định làm một việc gì.
 • to think one's time away: Suy nghĩ cho qua thì giờ.

Tham khảo[sửa]