wear

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

wear /ˈwɛr/

 1. Sự mang; sự dùng; sự mặc.
  for autumn wear — để mặc mùa thu
  the shirt I have in wear — cái so mi tôi đang mặc
 2. Quần áo; giầy dép.
  evening wear — quần áo mặt tối
  men's wear — quần áo đàn ông
 3. Sự chịu mòn, sự mặc được, sự dùng được.
  of never-ending wear — không bao giờ mòn rách
  there is a lot of wear left in my dress — cái áo của tôi còn mặc được chán
 4. Sự hao mòn, sự mòn; (pháp lý) sự hư hỏng (nhà cửa).
  one-sided wear — mòn một bên
  wear and tear — sự hao mòn và hư hỏng
 5. (Kỹ thuật) Sự mòn.
 6. (Tài chính) Sự giảm trọng lượng (tiền vàng hay bạc, vì mòn).

Ngoại động từ[sửa]

wear ngoại động từ wore; worn /ˈwɛr/

 1. Mang, đeo; mặc; để (râu, tóc); đội (mũ).
  to wear glasses — đeo kính
  to wear a sword — mang gươm
  to wear black — mặc đồ đen
  to wear a moustache — để một bộ ria
  to wear one's hair long — để tóc dài
  to wear a hat — đội mũ
 2. Dùng mòn, dùng , dùng hỏng; làm cho tiều tuỵ; làm cho hao mòn, phá hoại dần ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  to wear one's coat to rags — mặc áo cho đến rách tả tơi
  to wear one's coat threadbare — mặc áo cho đến sờn cả chỉ
  to wear a hole in — mặc (đi, dùng) cho đến thủng (rách) ra
  to be worn with care — (nghĩa bóng) tiều tuỵ đi vì lo âu
 3. Dùng mãi cho quen, dùng mãi cho vừa, dùng mãi cho khớp.
  to wear a pair of shoes comfortable — đi mã đôi giầy cho quen (vừa) chân
 4. Có (vẻ), tỏ (vẻ), tỏ ra, có, mang.
  to wear a troubled look — có vẻ bối rối
  to wear a famous name — có tiếng, lừng danh

Nội động từ[sửa]

wear nội động từ /ˈwɛr/

 1. Mòn đi, bị mòn; bị dùng hỏng, đi.
 2. Dần dần quen, dần dần vừa.
  my new shoes are wearing to my feet — đôi giày mới của tôi dần dần đi vừa chân
 3. Dùng, dùng được.
  good leather will wear for year — da tốt dùng được lâu năm
 4. (Nghĩa bóng) Dần dần trở nên.
  enthusiasm wears thin — nhiệt tình dần dần trở nên sút kém

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]