yield

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

yield /ˈjild/

 1. Sản lượng, hoa lợi (thửa ruộng); hiệu suất (máy... ).
  in full yield — có hiệu suất cao; đang sinh lợi nhiều
 2. (Tài chính) Lợi nhuận, lợi tức.
 3. (Tài chính) Lợi suất
 4. (Kỹ thuật) Sự cong, sự oằn.

Ngoại động từ[sửa]

yield ngoại động từ /ˈjild/

 1. (Nông nghiệp) Sản xuất, sản ra, mang lại.
  a tree yields fruit — cây sinh ra quả
  this land yields good crops — miếng đất này mang lại thu hoạch tốt
 2. (Tài chính) Sinh lợi.
  to yield 10% — sinh lợi 10 qịu nhường lại cho, nhượng lại cho
  to yield precedence to — nhường bước cho
  to yield submission — chịu khuất phục
  to yield consent — bằng lòng
 3. Chịu thua, chịu nhường.
  to yield a point in a debate — chịu thua một điểm trong một cuộc tranh luận
 4. (Quân sự) Giao, chuyển giao.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

yield nội động từ /ˈjild/

 1. (Nông nghiệp) ; (tài chính) sinh lợi.
 2. Đầu hàng, quy phục, hàng phục, khuất phục.
  to be determined never to yield — cương quyết không đầu hàng
  to yield to force — khuất phục trước sức mạnh
 3. Chịu thua, chịu lép, nhường.
  to yield to none — chẳng nhường ai, không chịu thua ai
 4. Cong, oằn.
  to yield under a weight — cong (oằn) dưới sức nặng

Thành ngữ[sửa]

 • to yield up:
  1. Bỏ.
   to yield oneself up to — dấn thân vào
 • to yield up the ghost: Chết.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]