Bước tới nội dung

Từ điển mở Wiktionary

Chữ Geʽez[sửa]


U+120B, ላ
ETHIOPIC SYLLABLE LAA

[U+120A]
Ethiopic
[U+120C]

Chuyển tự[sửa]

Từ nguyên[sửa]

 • Dạng chỉnh sửa của

Âm tiết[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết la trong bảng chữ cái abugida Geʽez.

Tham khảo[sửa]

 1. Gabriella F. Scelta (2001) The Comparative Origin and Usage of the Ge'ez writing system of Ethiopia (bằng tiếng Anh), tr. 5
 2. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Aari[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bộ chữ Geʽez ghi lại tiếng Aari.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Amhara[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết la trong bảng chữ cái fidäl của tiếng Amhara.
  ላላlalalỏng, yếu

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Argobba[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết la trong bộ chữ Geʽez tiếng Argobba.
  lelacái khác, người khác

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Basketo[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết la trong bộ chữ Geʽez tiếng Basketo.
  lacon trai

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. The Bible Society of Ethiopia (2022), ኦራ ጫ̈ቃ ማጻ̈ፋ (ኦጫ̈ቃማ), ማ̈ቶ̈ሳ 1 (bằng tiếng Basketo)

Tiếng Bilen[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

 1. Chữ cái la trong bảng chữ cái Geʽez tiếng Bilen.
  አንካenkalalitình bạn

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Ý" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Geʽez[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

 1. Chữ cái la trong bảng chữ cái Geʽez.
  ይዳlajədaxẻng gỗ xúc lúa mì

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Gumuz[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Âm tiết[sửa]

 1. Âm tiết la trong tiếng Gumuz được viết bằng hệ chữ Geʽez.
  ትዬልselatiyēliShealtiel (Sa-la-thi-ên)

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..
 2. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Gumuz" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Harari[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bảng chữ Geʽez tiếng Harari.
  እትጊበitgibakhtôi sống

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:quote tại dòng 2664: Parameter "work" is not used by this template..

Tiếng Oromo[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết laa trong bộ chữ Geʽez tiếng Oromo.
  laafaalỏng, mềm

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Sebat Bet Gurage[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết la trong bộ chữ Geʽez tiếng Sebat Bet Gurage.
  ማቱሳmatusalaMethuselah (Mê-tu-sê-la)

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. The Bible Society of Ethiopia (2022), መጣፍ ቅዱስ በጉራጌኛ (መቅጉ), ፍጥ. 5 (bằng tiếng Sebat Bet Gurage)

Tiếng Tigre[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết la trong bộ chữ Geʽez tiếng Tigre.
  ላላlalakhông (phủ định)

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Đức" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Tigrinya[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết la trong bộ chữ Geʽez tiếng Tigrinya.
  lamcon bò

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Xamtanga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết la trong bộ chữ Geʽez tiếng Xamtanga.
  ኣርኪወስarikīlawesiArchelaus (A-chê-la-u)

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. The Bible Society of Ethiopia (2022), ኽምጣጘ ኣይር ኪዳን (ኽምጣኣኪ), ማቲወስት ወንጌል 2 (bằng tiếng Xamtanga)