Bước tới nội dung

Từ điển mở Wiktionary

Chữ Geʽez

[sửa]

U+1272, ቲ
ETHIOPIC SYLLABLE TI

[U+1271]
Ethiopic
[U+1273]

Chuyển tự

[sửa]

Từ nguyên

[sửa]
 • Dạng chỉnh sửa của (t)

Âm tiết

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bảng chữ cái abugida Geʽez.

Tham khảo

[sửa]
 1. Gabriella F. Scelta (2001) The Comparative Origin and Usage of the Ge'ez writing system of Ethiopia (bằng tiếng Anh), tr. 5
 2. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Aari

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết tu trong bộ chữ Geʽez ghi lại tiếng Aari.
  titTít

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Aari" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Amhara

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bảng chữ cái fidäl của tiếng Amhara.
  timaticà chua

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Argobba

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Argobba.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Awngi

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Awngi.
  ሪትtirítđứng

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Basketo

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Basketo.
  ዳ̈ዊdawitiDavid

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. The Bible Society of Ethiopia (2022), ኦራ ጫ̈ቃ ማጻ̈ፋ (ኦጫ̈ቃማ), ማ̈ቶ̈ሳ 1 (bằng tiếng Basketo)

Tiếng Bench

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Bench.
  tirxương sườn

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Bilen

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Bilen.
  ችስታtshéstatinô lệ

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Ý" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Burji

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Burji.
  ርሪtirírigiường

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Allan R. Bomhard (1982) Sasse - An Etymological Dictionary of Burji, Hamburg: Buske, →ISBN, tr. 178

Tiếng Dahalik

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez ghi tiếng Dahalik.

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Dawro

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Dawro.
  ጋላgalatijaGalati

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Wycliffe Bible Translators, Inc. (2011), Ooratha Caaquwaa, ጋላቲያ 1 (bằng tiếng Dawro chữ Geʽez)
 2. Wycliffe Bible Translators, Inc. (2011), Ooratha Caaquwaa, Galatians 1 (bằng tiếng Dawro chữ Latinh)

Tiếng Dizi

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Dizi.
  ያዉtijamungực

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Gamo

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Gamo.
  ቶሳስTitosasTít

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. The Word for the World International (20xx), Gamo Geesha Maxxafa New Testamen, Titosas 1


Tiếng Geʽez

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bảng chữ cái Geʽez.
  አሐʾäḥätti1

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Gumuz

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Gumuz.
  ቶስketitosiTít

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..
 2. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Gumuz" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Hadiyya

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Hadiyya.
  ጋትgattisaphương ngữ

Tính từ

[sửa]

(ti)

 1. Đây, này.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Stefan Ritter (2018) Hadiyyisa-English Dictionary, tr. 126
 2. Basic Hadiyyisa Lessons in Amharic, 1987

Tiếng Hamer-Banna

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Hamer-Banna.
  tipathẳng

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Yona Takahashi (2015), A Small Dictionary of Hamar with Some Lexical Notes on Banna and Karo, Studies in Ethiopia Languages, issue 4, tr. 71

Tiếng Harari

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Harari.
  timatimcà chua

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Amhara" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Inor

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Inor.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Oromo

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Oromo.
  tikangười bảo vệ

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Saho

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Saho ở Ethiopia.
  tikakhói

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..
 2. Bảng so sánh chữ viết Eritrea và Ethiopia của tiếng Saho

Tiếng Sebat Bet Gurage

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Sebat Bet Gurage.
  titoTít

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..
 2. The Bible Society of Ethiopia (2022), መጣፍ ቅዱስ በጉራጌኛ (መቅጉ), ቲቶ 1 (bằng tiếng Sebat Bet Gurage)

Tiếng Sidamo

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti/tii)

 1. Chữ cái âm tiết ti/tii trong bộ chữ Geʽez tiếng Sidamo.
  timamiếng bánh

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Gizaw Shimelis, editor (2007), “T-X”, trong Sidaama-Amharic-English dictionary, Addis Ababa: Sidama Information and Culture department, tr. 556

Tiếng Siltʼe

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(tī/ti)

 1. Chữ cái âm tiết tī/ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Siltʼe.
  ኩትkuttiyetóc để chỏm (trẻ nhỏ)

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Tigre

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ti)

 1. Chữ cái âm tiết ti trong bộ chữ Geʽez tiếng Tigre.
  fətti(khẩu ngữ) yêu

Xem thêm

[sửa]