Bước tới nội dung

Từ điển mở Wiktionary

Chữ Geʽez

[sửa]

U+121D, ም
ETHIOPIC SYLLABLE ME

[U+121C]
Ethiopic
[U+121E]

Chuyển tự

[sửa]

Từ nguyên

[sửa]
 • Dạng chỉnh sửa của

Âm tiết

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bảng chữ cái abugida Geʽez.

Tham khảo

[sửa]
 1. Gabriella F. Scelta (2001) The Comparative Origin and Usage of the Ge'ez writing system of Ethiopia (bằng tiếng Anh), tr. 5
 2. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Aari

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bộ chữ Geʽez ghi lại tiếng Aari.
  አብራabrāmAbraham

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Aari" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Amhara

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bảng chữ cái fidäl của tiếng Amhara.
  ላስlaslưỡi

Liên từ

[sửa]

 1. , cũng, thậm chí,...
  ነገረኝnägäräñ hắn bảo tôi

Mạo từ

[sửa]

 1. Tiểu từ bất định kết hợp với đại từ bất định để diễn tả nghĩa "một vài", "bất kỳ".
  ሁሉhulumọi thứ
 2. Tiểu từ phủ định cho vế chính.
  አልመጣʾälmäṭahắn không tới

Hậu tố

[sửa]

 1. Hậu tố tính ngữ.
  ሆዳhodamập (tính từ của ሆድ (hod))

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Argobba

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bộ chữ Geʽez tiếng Argobba.
  šumtrưởng

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Awngi

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bộ chữ Geʽez tiếng Awngi.
  ከጅkajrìu đốn cây

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Basketo

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bộ chữ Geʽez tiếng Basketo.
  ዮ̈ሴ̈ፊ ቃ ዲንዳሪ ናኣ̈ዲክ ኢንዲንዲክ ኤካ̇ር ጊብጻ ሉኪ̇ዴ።
  yösëfi ḳam dindari naʾädik ʾindindik ʾekȧr gibṣa luki̇de
  Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô. (Mat 2:14)

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. The Bible Society of Ethiopia (2022), ኦራ ጫ̈ቃ ማጻ̈ፋ (ኦጫ̈ቃማ), ማ̈ቶ̈ሳ 2 (bằng tiếng Basketo)

Tiếng Bilen

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái m(é) trong bảng chữ cái Geʽez tiếng Bilen.
  simvua

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Ý" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Dizi

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bộ chữ Geʽez tiếng Dizi.
  ኡሹuʃumsừng

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Geʽez

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái trong bảng chữ cái Geʽez.
  ልሓləḥatri thức

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Gumuz

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Âm tiết

[sửa]

 1. Âm tiết trong tiếng Gumuz được viết bằng hệ chữ Geʽez.
  ኣብራሃʾabrahamAbraham

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..
 2. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Gumuz" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Hadiyya

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết mi trong bảng chữ Geʽez tiếng Hadiyya.
  minenhà

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Stefan Ritter (2018) Hadiyyisa-English Dictionary, tr. 103
 2. Basic Hadiyyisa Lessons in Amharic, 1987, tr. 35

Tiếng Harari

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết m(ə) trong bảng chữ Geʽez tiếng Harari.
  ሁጂ፡ን፡ወር፡ሀል።
  Huji min war hal?
  Hôm nay có tin gì?

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:quote tại dòng 2664: Parameter "work" is not used by this template..

Tiếng Inor

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bộ chữ Geʽez tiếng Inor.
  ኣለalämthế giới

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Oromo

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết m trong bộ chữ Geʽez tiếng Oromo.
  ሚ፞lammiicông dân

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Saho

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết ma trong bộ chữ Geʽez tiếng Saho ở Ethiopia.
  ሆዶhodomkhoang lớn, hốc sâu

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..
 2. Bảng so sánh chữ viết Etria và Ethiopia của tiếng Saho

Tiếng Sebat Bet Gurage

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bộ chữ Geʽez tiếng Sebat Bet Gurage.
  ትን ይፍቴ እግዘር አፈር ሰሜ ፈጠረ
  tən yəfte ʾəgzär ʾäfär säme fäṭärä
  Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. (Sáng thế ký 1:1)

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. The Bible Society of Ethiopia (2022), መጣፍ ቅዱስ በጉራጌኛ (መቅጉ), ፍጥ. 1 (bằng tiếng Sebat Bet Gurage)

Tiếng Tigre

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bộ chữ Geʽez tiếng Tigre.
  nkhi, nếu

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Đức" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Tigrinya

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết m(ə) trong bộ chữ Geʽez tiếng Tigrinya.
  ḥethảm

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Xamtanga

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bộ chữ Geʽez tiếng Xamtanga.
  የስረyäsrämNhân vật Ếch-rôm (Esron) trong Kinh Thánh

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. The Bible Society of Ethiopia (2022), ኽምጣጘ ኣይር ኪዳን (ኽምጣኣኪ), ማቲወስት ወንጌል 1 (bằng tiếng Xamtanga)