affect

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈæ.ˌfɛkt/

Ngoại động từ[sửa]

affect ngoại động từ /ˈæ.ˌfɛkt/

 1. Làm ảnh hưởng đến, làm tác động đến; chạm đến.
  the frequent changes of weather affect his health — thời tiết thay đổi luôn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh ấy
  to affect someone's interests — chạm đến quyền lợi của ai
 2. Làm xúc động, làm cảm động, làm mủi lòng.
  the news affected him deeply — tin đó làm anh ta rất xúc động
 3. Làm nhiễm phải, làm mắc (bệnh).
  to be affected by influenza — bị bệnh cúm
  to be affected by cold — bị cảm lạnh
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) (thường) dạng bị động.
 5. Bổ nhiệm.
  to be affected to a services — được bổ nhiệm làm một công việc gì

Chia động từ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

affect ngoại động từ /ˈæ.ˌfɛkt/

 1. Giả vờ, giả bộ, làm ra vẻ.
  to affect ignorance — giả bộ dốt
  to affect the connoisseur — làm ra vẻ sành sỏi
 2. hình dạng, thành hình.
  crystals affect geometrical shapes — tinh thể kết tinh lại thành những hình tinh học
 3. Dùng, ưa dùng, thích.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

affect /ˈæ.ˌfɛkt/

 1. (Tâm lý học) Sự xúc động.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Số ít affect
/a.fɛkt/
affect
/a.fɛkt/
Số nhiều affect
/a.fɛkt/
affect
/a.fɛkt/

affect /a.fɛkt/

 1. (Tâm lý học) Xúc động.

Tham khảo[sửa]