Bước tới nội dung

bottle

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]


Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈbɑː.tᵊl/
Canada
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

bottle /ˈbɑː.tᵊl/

 1. Chai, lọ.
 2. Bầu sữa (cho trẻ em bú) ((cũng) feeding).
  to be brought up on the bottle — nuôi bằng sữa ngoài, không cho bú mẹ
 3. Rượu; thói uống rượu.
  to be fond of the bottle — thích uống rượu
  to discuss something over a bottle — vừa uống rượu, vừa thảo luận việc gì
  to take to the bottle — nhiễm cái thói uống rượu; bắt đầu thích uống rượu

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

bottle ngoại động từ /ˈbɑː.tᵊl/

 1. Đóng chai.
  bottled fruit — quả đóng chai
 2. (Từ lóng) Bắt được quả tang.

Thành ngữ[sửa]

 • to bottle off: Rót vào chai; đổ vào chai.
 • to bottle up:
  1. Giữ, kiềm chế, nén.
   he could no longer bottle up his anger — anh ấy không thể nào nén giận được nữa
  2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Giam chân.

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

bottle /ˈbɑː.tᵊl/

 1. rơm, rạ, cỏ khô.

Thành ngữ[sửa]

 • to look for a needle in a bottle of hay: Xem Needle

Ngoại động từ[sửa]

bottle ngoại động từ /ˈbɑː.tᵊl/

 1. (rơm, rạ... ) thành .

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)