fling

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈflɪŋ/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

fling /ˈflɪŋ/

 1. Sự ném, sự vứt, sự quăng, sự liệng, sự lao, sự gieo (quân súc sắc).
 2. Sự nhào xuống, sự nhảy bổ.
 3. Sự lu bù (ăn chơi... ).
  to have one's fling — ăn chơi lu bù
 4. lời nói mỉa; lời chế nhạo.
  to have a fling at somebody — nói mỉa ai; chế nhạo ai
 5. (Thông tục) Sự thử làm, sự gắng thử.
  to have a fling at something — thử làm gì, gắng thử gì
 6. Điệu múa sôi nổi.
  the Highland fling — điệu múa sôi nổi của Ê-cốt

Nội động từ[sửa]

fling nội động từ flung /ˈflɪŋ/

 1. Chạy vụt, lao nhanh.
  to fling out of the room — lao ra khỏi phòng
 2. Chửi mắng, nói nặng.
  to fling out — chửi mắng ầm ĩ
 3. Hất (ngựa).

Ngoại động từ[sửa]

fling ngoại động từ /ˈflɪŋ/

 1. Ném, vứt, quăng, liệng, lao, tống.
  to fling something away — ném vật gì đi
  to fling troops on enemy (against enemy position) — lao quân vào kẻ địch (vào vị trí địch)
  to fling oneself into a task — lao mình vào nhiệm vụ
  to fling oneself on someone's pity — phó thác mình vào lòng thương của ai
  to fling someone into prison — tống cổ ai vào tù
 2. Hất ngã.
  horse flings rider — ngựa hất ngã người cưỡi
 3. Đá hậu.
 4. Vung (tay... ); hất (đầu... ).
 5. Đưa (mắt) nhìn đãng.
 6. Toà án, phát ra.
  flowers fling their fragrance around — hoa toả hương thơm
 7. Đẩy tung (cửa).
  to fling door open — mở tung cửa

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]