follow

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈfɑː.ˌloʊ/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

follow /ˈfɑː.ˌloʊ/

 1. đánh theo (bi-a).
 2. Nửa suất thêm (ở hàng ăn).

Ngoại động từ[sửa]

follow ngoại động từ /ˈfɑː.ˌloʊ/

 1. Đi theo sau.
 2. Theo nghề, làm nghề.
  to follow the sea — làm nghề thuỷ thủ
  to follow the plough — làm nghề nông
 3. Đi theo một con đường.
 4. Đi theo, đi hầu (ai).
 5. Theo, theo đuổi.
  to follow a policy — theo một chính sách
  to follow someone's example — theo gương người nào
 6. Nghe kịp, hiểu kịp.
  he spoke so fast that I couldn't follow him — nó nói mau đến nỗi tôi không nghe kịp
 7. Tiếp theo, kế theo.
  the lecture is followed by a concert
  tiếp theo buổi nói chuyện có hoà nhạc
 8. Theo dõi (tình hình... ).
  Follow usersTheo dõi người dùng

Nội động từ[sửa]

follow nội động từ /ˈfɑː.ˌloʊ/

 1. Đi theo, đi theo sau.
 2. Sinh ra, xảy đến.
  it must follow at the night the day — điều đó phải xảy ra như đếm phải tiếp tục theo ngày vậy
  hence it follow that — do đó mà

Thành ngữ[sửa]

 • to follow out: Theo đuổi đến cùng.
 • to follow up:
  1. Theo miết, bám sát.
  2. Bồi thêm (một cú nữa).
 • as follows:
  1. Như sau.
   the letter reads as follows — bức thư viết như sau
 • to follow like sheep: Xem Sheep
 • to follow one's nose: Xem Nose
 • to follow somebody like a shadow
 • to follow somebody like St Anthony pig: Theo ai như hình với bóng, lẽo đẽo theo ai.

Từ dẫn xuất[sửa]

Chia động từ[sửa]

follow (ngôi thứ ba số ít thì hiện tại đơn follows, phân từ hiện tại following, quá khứ đơn và phân từ quá khứ followed)

Tham khảo[sửa]