nose

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

nose

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

nose /ˈnoʊz/

 1. Mũi (người); mõm (súc vật).
  aquiline nose — mũi khoằm
  flat nose — mũi tẹt
  turned up nose — mũi hếch
  the bridge of the nose — sống mũi
  to blead at the nose — chảy máu mũi, đổ máu cam
 2. Khứu giác; sự đánh hơi.
  to have a good nose — thính mũi
 3. Mùi, hương vị.
 4. Đầu mũi (của một vật gì).

Thành ngữ[sửa]

Động từ[sửa]

nose /ˈnoʊz/

 1. Ngửi, đánh hơi ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  to nose out — đánh hơi thấy, khám phá ra
 2. Dính vào, chõ vào, xen vào.
  to nose into other people's business — chõ vào việc của người khác
  to nose about — lục lọi, sục sạo, thọc mạch
 3. mũi vào, lấy mũi di di (cái gì).
 4. (Nose down) Đâm bổ xuống (máy bay).

Thành ngữ[sửa]

 • to nose one's way: Lấn đường.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]