haul

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

haul /ˈhɔl/

 1. Sự kéo mạnh; đoạn đường kéo.
  a long haul — sự kéo trên một đoạn đường dài
 2. (Ngành mỏ) Sự đẩy goòng.
 3. Sự chuyên chở hàng (bằng xe vận tải); khối lượng chuyên chở.
 4. (Nghĩa bóng) Mẻ lưới; món lãi, món kiếm được, mẻ vớ được.
  a good haul of fish — một mẻ lưới đầy cá

Ngoại động từ[sửa]

haul ngoại động từ /ˈhɔl/

 1. Kéo mạnh, lôi mạnh.
 2. (Ngành mỏ) Đẩy (goòng than).
 3. Chuyên chở (hàng hoá... bằng xe vận tải).
 4. (Hàng hải) Đổi hướng đi (của tàu).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

haul nội động từ /ˈhɔl/

 1. (+ at, upon) Kéo mạnh, lôi mạnh.
  to haul at a rope — kéo mạnh cái dây thừng
 2. (Ngành mỏ) Đẩy (goòng than).
 3. (Hàng hải) Xoay hướng.
  to haul upon the wind — xoay hướng đi theo chiều gió
 4. Đổi chiều (gió).
  the wind hauls from north to west — gió đổi chiều từ bắc sang tây

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]