parcel

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

parcel

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈpɑːr.səl/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

parcel /ˈpɑːr.səl/

 1. Gói; bưu kiện ((cũng) postal parcel).
 2. (Thương nghiệp) Chuyển hàng (số hàng trong một lần giao dịch).
 3. Mảnh đất, miếng đất.
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) Phần.
  part and parcel — bộ phận khắng khít (của một vật);
  be part and parcel of something — là bản chất của cái gì đó, đặc biệt là một tính chất mà không thể tránh được;
 5. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , bọn, bầy.
  a parcel of fools — một lũ ngốc

Ngoại động từ[sửa]

parcel ngoại động từ /ˈpɑːr.səl/

 1. Chia thành từng phần ((thường) to parcel out).
 2. (Hàng hải) Che (đường xảm tàu) bằng dải vải bạtnhựa đường; bọc (dây châo... ) bằng dải vải bạtnhựa đường.

Chia động từ[sửa]

Phó từ[sửa]

parcel /ˈpɑːr.səl/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Phần nào.
  parcel gilt — mạ vàng một phần
  a parcel gilt cup — cái cốc mạ vàng bên trong
  parcel blind — nửa mù, mù dở

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)