prize

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈprɑɪz/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

prize /ˈprɑɪz/

 1. Giải thưởng, phần thưởng.
  the International Lenin Peace Prize — giải thưởng quốc tế hoà bình Lê-nin
  to carry off the prize — giật giải, đoạt giải
 2. (Nghĩa bóng) Điều mong ước, ước vọng.
  the prizes of life — những ước vọng của cuộc đời
 3. Giải xổ số; số trúng.
 4. (Định ngữ) Được giải, chiếm giải.
  prize ox — con bò được giải
 5. (Định ngữ) , (mỉa mai) đại hạng, cực.
  a prize idiot — thằng ngốc đại hạng

Ngoại động từ[sửa]

prize ngoại động từ /ˈprɑɪz/

 1. Đánh giá cao, quý.
  to liberty more than life — quý tự do hơn sinh mệnh

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

prize /ˈprɑɪz/

 1. Chiến lợi phẩm (tàu bè, tài sản... ).
  to make prize of... — tịch thu (tàu bè, tài sản... ở biển) làm chiến lợi phẩm
  to become prize — bị bắt, bị tịch thu làm chiến lợi phẩm
 2. (Nghĩa bóng) Của trời ơi, của bắt được.

Ngoại động từ[sửa]

prize ngoại động từ ((cũng) pry) /ˈprɑɪz/

 1. Tịch thu (tàu bè, tài sản... ở biển) làm chiến lợi phẩm.

Danh từ[sửa]

prize ((cũng) prise) /ˈprɑɪz/

 1. Sự nạy, sự bẩy (bằng đòn bẩy).
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Đòn bẩy.

Ngoại động từ[sửa]

prize ngoại động từ ((cũng) prise) /ˈprɑɪz/

 1. Nạy, bẩy lên.
  to prize open a box — nạy tung cái hộp ra
  to prize up the cover — bẩy cái nắp lên

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)