room

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

room /ˈruːm/

 1. Buồng, phòng.
  to do one's room — thu dọn buồng
  to keep one's room — không ra khỏi phòng
 2. Cả phòng (những người ngồi trong phòng).
  to set the room in a roar — làm cho cả phòng cười phá lên
 3. (Số nhiều) Căn nhà ở (có nhiều phòng).
 4. Chỗ.
  there is room for one more in the car — trong xe có chỗ cho một người nữa
  to take up too much room — choán mất nhiều chỗ quá
  to make (give) room for... — nhường chỗ cho...
 5. Cơ hội, khả năng; duyên cớ, lý do.
  there is no room for dispute — không có duyên cớ gì để bất hoà
  there is no room for fear — không có lý do gì phải sợ hãi
  there is room for improvement — còn có khả năng cải tiến

Thành ngữ[sửa]

Nội động từ[sửa]

room nội động từ /ˈruːm/

 1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Có phòng, ở phòng cho thuê (có đủ đồ đạc).
 2. chung phòng (với ai).
  to room with somebody — ở chung phòng với ai

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)