try

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈtrɑɪ/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

try /ˈtrɑɪ/

 1. Sự thử, sự làm thử.
  to have a try at... — thử làm...

Ngoại động từ[sửa]

try ngoại động từ /ˈtrɑɪ/

 1. Thử, thử xem, làm thử.
  to try a new car — thử một cái xe mới
  try your strength — hãy thử sức anh
  let's try which way takes longest — chúng ta hãy đi thử xem đường nào dài nhất
 2. Dùng thử.
  to try a remedy — dùng thử một phương thuốc
  to try someone for a job — dùng thử một người trong một công việc
 3. Thử thách.
  to try someone's courage — thử thách lòng can đảm của ai
 4. Cố gắng, gắng sức, gắng làm.
  to try an impossible feat — cố gắng lập một kỳ công không thể có được
  to try one's best — gắng hết sức mình
 5. Xử, xét xử.
  to try a case — xét xử một vụ kiện
 6. Làm mệt mỏi.
  small print tries the eyes — chữ in nhỏ làm mỏi mắt

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

try nội động từ /ˈtrɑɪ/

 1. Thử, thử làm; toan làm, chực làm.
  it's no use trying — thử làm gì vô ích
  he tried to persuade me — nó chực thuyết phục tôi
  try and see — thử xem
 2. Cố, cố gắng, cố làm.
  I don't think I can do it but I'll try — tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm việc đó, nhưng tôi sẽ cố gắng
  to try to behave better — cố gắng ăn ở tốt hơn

Thành ngữ[sửa]

 • to try after (for):
  1. Cố gắng cho có được; tìm cách để đạt được.
   he tried for the prize but did not get it — nó cố tranh giải nhưng không được
 • to try back: Lùi trở lại (vấn đề).
 • to try on: Mặc thử (áo), đi thử (giày... ).
 • to try out:
  1. Thử (một cái máy); thử xem có được quần chúng thích không (vở kịch).
  2. (Hoá học) Tinh chế.
   to try out fat — tinh chế mỡ
 • to try over: Thử (một khúc nhạc).
 • to try up: Bào (một tấm ván).
 • to try it on with someone: (Thông tục) Thử cái gì vào ai.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]