wiki

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

  • /ˈwɪ.ki/ enPR: (wĭʹkē)
  • /ˈwi.ki/ enPR: (wēʹkē)
Hoa Kỳ

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Anh wiki, từ tiếng Hawaii wikiwiki (nhanh chóng).

Danh từ[sửa]

wiki

  1. Website nào chạy trên phần mềm wiki để cho độc giả bổ sung, thay đổi, và dời nội dung của website đó nhanh chóng.
  2. Loại ứng dụng xây dựngquản lý các trang thông tin của website đó.

Dịch[sửa]

Từ dẫn xuất[sửa]

Từ đồng âm[sửa]

Danh từ[sửa]

wiki (số nhiều wikis)

  1. Wiki.

Từ dẫn xuất[sửa]

Động từ[sửa]

wiki

  1. Bổ sung hay sửa đổi trong wiki.
  2. Tra cứu thuật ngữ trong Wikipedia.
    I need to wiki Cane Toad. — Tôi cần tra cứu về cóc mía (Bufo marinus) trong Wikipedia.

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ujk˧˥ ki˧˧ṵjt˩˧ ki˧˥ujt˧˥ ki˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ujk˩˩ ki˧˥ṵjk˩˧ ki˧˥˧

Danh từ[sửa]

wiki

  1. Wiki.