Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm: , ॿ, बू, बॖ, बा, बे-

Chữ Devanagari[sửa]


U+092C, ब
DEVANAGARI LETTER BA

[U+092B]
Devanagari
[U+092D]

Cách phát âm[sửa]

Mô tả[sửa]

(ba)

 1. Chữ cái Devanagari thể hiện phụ âm b /b/.

Tiếng Aka-Jeru[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 18 trong tiếng Aka-Jeru, viết bằng chữ Devanagari.
  त्batđêm

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. The Rosetta Project (2010) Aka-Jeru Swadesh List, A Long Now Foundation Library of Human Language

Tiếng Balti[sửa]

Ả Rập ب (b)
Tạng (ba)
Devanagari

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 21 trong tiếng Balti, viết bằng chữ Devanagari.
  त्batsự ẩm ướt

Danh từ[sửa]

(ba)

 1. Bò sữa.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Richard Keith Sprigg (2002) Balti-English English-Balti Dictionary, Psychology Press, →ISBN, tr. 23

Tiếng Bantawa[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 26 trong tiếng Bantawa, viết bằng chữ Devanagari.
  बान्तावाntāwātiếng Bantawa

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Werner Winter (2003) A Bantawa Dictionary, Walter de Gruyter, →ISBN, tr. 3

Tiếng Bhojpur[sửa]

Devanagari
Kaithi 𑂥 (ba)

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 25 trong tiếng Bhojpur, viết bằng chữ Devanagari.
  banarừng

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Toby Anderson (2019), Bhojpuri – Hindi Dictionary, , SIL International

Tiếng Dhivehi[sửa]

Thaana ބ (b)
Dives Akuru 𑤢
Devanagari

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 5 trong tiếng Dhivehi, viết bằng chữ Devanagari.
  बैबेބޭބެ (bēbe)cụ già

Xem thêm[sửa]

Tiếng Dogri[sửa]

Devanagari
Takri 𑚠
Dogri 𑠠
Nastaliq ب

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 23 trong tiếng Dogri, viết bằng chữ Devanagari.
  अम्𑠀𑠢𑠹𑠠 (amb)xoài

Xem thêm[sửa]

Tiếng Jarawa[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ nhất trong tiếng Jarawa, viết bằng chữ Devanagari.
  बबुbabuquan chức, sĩ quan

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. M R Ranganatha; V R Rajasingh (2000) A Handbook of Jarawa Language, Central Institute of Indian Languages, →ISBN, tr. 152

Tiếng Hindi[sửa]

Devanagari
Kaithi 𑂥
Newa 𑐧

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 23 trong tiếng Hindi.
  batacon

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. R.C. Tiwari, R.S. Sharma & Krishna Vikal (1993) Hindi-English, English-Hindi dictionary, New York: Hippocrene Books, →ISBN

Tiếng Ho[sửa]

Warang Citi 𑢷 𑣗
Devanagari
Bengal
Odia ବ୍
Latinh B b
Telugu

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 22 trong tiếng Ho, viết bằng chữ Devanagari.
  बुगिनो𑢷𑣃𑣋𑣂𑣓𑣉𑣄khỏe lại

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kashmir[sửa]

Ả Rập ب (b)
Devanagari
Sharada 𑆧

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(b)

 1. Phụ âm thứ 20 trong tiếng Kashmir, viết bằng chữ Devanagari.
  बबبَب (bab)cha, bố

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Zahira Atwal (2000) Kasmiri-English Dictionary for Second Language Learners, Manasagangotri, Mysore, India: Central Institute of Indian Languages, tr. 75

Tiếng Konkan[sửa]

Devanagari
Kannada (ba)
Malayalam (ba)
Ả Rập ب
Latinh B b
Brahmi 𑀩
Modi 𑘤

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 23 trong tiếng Konkan, viết bằng chữ Devanagari.
  केंbakẽsếu

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Angelus Francis Xavier Maffei (1990) Konkani-English Dictionary, New Delhi - Madras: Asian Educational Services, tr. 80

Tiếng Magar Đông[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 22 trong tiếng Magar Đông, viết bằng chữ Devanagari.
  बेबीलोनाङbebīlonāngBabylon

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Wycliffe Bible Translators (2022), पुर्वीय मगर, मट्‌टी 1 (bằng tiếng Magar Đông)

Tiếng Magar Tây[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 22 trong tiếng Magar Tây, viết bằng chữ Devanagari.
  डाbato, lớn

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Andrea Csepe (eds.) (2018), Magar – Nepali – English - Hungarian Dictionary, , SIL International

Tiếng Maithil[sửa]

Wikipedia tiếng Maithil có bài viết về:
Devanagari
Tirhuta 𑒥
Kaithi 𑂥
Newa 𑐧

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 23 trong tiếng Maithil, viết bằng chữ Devanagari.
  बेragiờ

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Pt. Govind Jha (1999) Kalyani Kosh : Maithili-English Dictionary, tr. 433

Tiếng Marathi[sửa]

Devanagari
Modi 𑘤

Cách phát âm[sửa]

 • IPA(ghi chú): /bə/
 • (tập tin)

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 22 trong tiếng Marathi, viết bằng chữ Devanagari.
  बंबbambabơm nhiệt (nước)

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. James Thomas Molesworth & Baba Padmanji (1863) A compendium of Molesworth's Marathi and English dictionary, Bombay: Bombay Education Society, tr. 291

Tiếng Mundari[sửa]

Devanagari
Bengal
Odia ବ୍
Latinh B b

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 25 trong tiếng Mundari, viết bằng chữ Devanagari.
  रियाbariyā2

Xem thêm[sửa]

Tiếng Nepal[sửa]

Wikipedia tiếng Nepal có bài viết về:
Devanagari
Newa 𑐧

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 23 trong tiếng Nepal, viết bằng chữ Devanagari.
  बाcha, bố

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Ralph Lilley Turner (1931) A Comparative And Etymological Dictionary Of The Nepali Language, London, tr. 413

Tiếng Newa[sửa]

Newa 𑐧
Devanagari

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 23 trong tiếng Newa, viết bằng chữ Devanagari.
  मूbaloài ăn thịt

Xem thêm[sửa]

Tiếng Paharia Sauria[sửa]

Devanagari
Bengal

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 27 trong tiếng Paharia Sauria, viết bằng chữ Devanagari.
  बोकोलbokolavỏ cây

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Dravidian family: Northeastern group (2 lists)[1], The Global Lexicostatistical Database, 2011-2016

Tiếng Pali[sửa]

Latinh ba
Brahmi 𑀩 (ba)
Devanagari
Bengal (ba)
Sinhala (ba)
Miến (ba) (ba)
Thái (ba) พะ (ba)
Lanna (ba)
Lào (ba) ພະ (ba)
Khmer (ba)
Chakma 𑄝 (ba)

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 23 trong tiếng Pali, viết bằng chữ Devanagari.
  bakasếu

Xem thêm[sửa]

Tiếng Pangwala[sửa]

Devanagari
Takri 𑚠

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 23 trong tiếng Pangwala, viết bằng chữ Devanagari.
  बुटाbuṭācây

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Wycliffe Bible Translators (2023), Walangi, मत्ती 1 (bằng tiếng Pangwala)

Tiếng Phạn[sửa]

Wikipedia tiếng Phạn có bài viết về:
Devanagari
Bali
Bengal
Bhaiksuki 𑰤
Brahmi 𑀩
Grantha 𑌬
Gujarat
Gurmukhi
Java
Kawi 𑼥
Kharosthi 𐨣
Khmer
Kannada
Lanna
Lào
Mã Khâm 𑱽
Mãn Châu ᠪᠠ (ba)
Malayalam
Modi 𑘤
Miến
Nandinagari 𑧄
Newa 𑐧
Odia
Bát Tư Ba
Saurashtra
Sharada 𑆧
Tất Đàm 𑖤
Sinhala (ba)
Tamil
Telugu
Thái
Tạng (ba)
Tirhuta 𑒥

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 23 trong tiếng Phạn, viết bằng chữ Devanagari.
  टुbaṭuchàng trai

Xem thêm[sửa]

Tiếng Raute[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 22 trong tiếng Raute, viết bằng chữ Devanagari.
  bakarăng

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Jana Fortier (2019) A Comparative Dictionary of Raute and Rawat: Tibeto-Burman Languages of the Central Himalayas, Department of South Asian Studies, Harvard University, →ISBN, tr. 45

Tiếng Santal[sửa]

Ol Chiki (p’)
Devanagari
Bengal
Odia

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(b)

 1. Phụ âm thứ 24 trong tiếng Santal, viết bằng chữ Devanagari.
  र्ᱟᱨ (p’ar)2

Xem thêm[sửa]

Tiếng Saraiki[sửa]

Ả Rập ب (b)
Devanagari
Gurmukhi

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 32 trong tiếng Saraiki, viết bằng chữ Devanagari.
  द्दुल‎بَدُّل (baddul)mây

Xem thêm[sửa]

Tiếng Shina[sửa]

Ả Rập ب
Devanagari

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ba)

 1. Phụ âm thứ 33 trong tiếng Shina, viết bằng chữ Devanagari.
  बीँبیںhạt

Xem thêm[sửa]

Tiếng Sindh[sửa]

Ả Rập ب
Devanagari
Sindh 𑋔
Khojki 𑈡
Gurmukhi

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(b)

 1. Phụ âm thứ 32 trong tiếng Sindh, viết bằng chữ Devanagari.
  दकبدڪ (badaka)vịt

Xem thêm[sửa]