Bước tới nội dung

Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm: ज़

Chữ Devanagari

[sửa]

U+091C, ज
DEVANAGARI LETTER JA

[U+091B]
Devanagari
[U+091D]

Cách phát âm

[sửa]

Mô tả

[sửa]

(ja)

 1. Chữ Devanagari ja.

Xem thêm

[sửa]

Chữ ghép:

Tiếng Aka-Jeru

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Aka-Jeru, viết bằng chữ Devanagari.
  जीबेटjibetcon dơi

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. The Rosetta Project (2010) Aka-Jeru Swadesh List, A Long Now Foundation Library of Human Language

Tiếng Avesta

[sửa]
Avesta 𐬘 (j)
Gujarat
Devanagari

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(j)

 1. Phụ âm thứ 14 trong tiếng Avesta, viết bằng chữ Devanagari.
  ज्वjvacòn sống

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Joseph H. Peterson (1995) Dictionary of most common AVESTA words


Tiếng Balti

[sửa]
Ả Rập ج
Tạng (ja)
Devanagari

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Balti, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Richard Keith Sprigg (2002) Balti-English English-Balti Dictionary, Psychology Press, →ISBN, tr. 22

Tiếng Bantawa

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Bantawa, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Werner Winter (2003) A Bantawa Dictionary, Walter de Gruyter, →ISBN, tr. 45

Tiếng Bhil

[sửa]
Devanagari
Gujarat

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 7 trong tiếng Bhil, viết bằng chữ Devanagari.
  कुवाडौjibelưỡi

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Werner Winter Varghese, Bezily P. D., Sunil Kumar (2017) Noira Bhils and a Few Other Groups: A Sociolinguistic Study, Dallas, Texas: SIL International, tr. 28

Tiếng Bhojpur

[sửa]
Devanagari
Kaithi 𑂔 (ja)

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Bhojpur, viết bằng chữ Devanagari.
  रिjarirễ cây

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Toby Anderson (2019), Bhojpuri – Hindi Dictionary, , SIL International

Tiếng Bodo (Ấn Độ)

[sửa]
Devanagari
Latinh Z z
Bengal

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(zo)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Bodo, viết bằng chữ Devanagari.
  जाzaăn

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Dr. Kamal Bodosa et al. (2023) Anglo-Bodo Dictionary[1]

Tiếng Camling

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Camling, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Chhattisgarh

[sửa]
Devanagari
Oriya

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Chhattisgarh, viết bằng chữ Devanagari.
  घाjaghāđịa điểm

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Dhivehi

[sửa]
Thaana ޖ (j)
Dives Akuru 𑤓
Devanagari

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Dhivehi, viết bằng chữ Devanagari.
  दुޖަދު (jadu)bộ tộc

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Dogri

[sửa]
Devanagari
Takri 𑚑
Dogri 𑠑
Nastaliq ژ

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Dogri, viết bằng chữ Devanagari.
  म्मूjammuJammu

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Hindi

[sửa]
Devanagari
Kaithi 𑂔
Newa 𑐖

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Hindi.
  इसराisrājađàn esraj

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. R.C. Tiwari, R.S. Sharma & Krishna Vikal (1993) Hindi-English, English-Hindi dictionary, New York: Hippocrene Books, →ISBN

Tiếng Ho

[sửa]
Warang Citi 𑢮 𑣎
Devanagari
Bengal
Oriya
Latinh J j
Telugu

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Ho, viết bằng chữ Devanagari.
  जोजो𑢮𑣉𑣎𑣉quả me

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Jarawa

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 10 trong tiếng Jarawa, viết bằng chữ Devanagari.
  kajamẹ

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. M R Ranganatha, V R Rajasingh (2000) A Handbook of Jarawa Language, Central Institute of Indian Languages, →ISBN, tr. 151

Tiếng Kashmir

[sửa]
Ả Rập ج (j)
Devanagari
Sharada 𑆘

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 6 trong tiếng Kashmir, viết bằng chữ Devanagari.
  जानावार्جاناوارcon chim

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Zahira Atwal (2000) Kasmiri-English Dictionary for Second Language Learners, Manasagangotri, Mysore, India: Central Institute of Indian Languages, tr. 39

Tiếng Konkan

[sửa]
Devanagari
Kannada (ja)
Malayalam (ja)
Ả Rập ج
Latinh J j
Brahmi 𑀚
Modi 𑘕

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Konkan, viết bằng chữ Devanagari.
  jaḍanặng

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Angelus Francis Xavier Maffei (1990) Konkani-English Dictionary, New Delhi - Madras: Asian Educational Services, tr. 44

Tiếng Korku

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Korku, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Kullu

[sửa]
Devanagari
Takri 𑚑

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Kullu, viết bằng chữ Devanagari.
  क्jakbò Tây Tạng

Xem thêm

[sửa]

Danh từ

[sửa]

(ja)

 1. .

Tham khảo

[sửa]
 1. Kullui-English-Russian Dictionary, Pahari languages, 2023, tr. 26

Tiếng Magar Đông

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Magar Đông, viết bằng chữ Devanagari.
  मीजाsinh

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Wycliffe Bible Translators (2022), पुर्वीय मगर, मत्ती 1 (bằng tiếng Magar Đông)

Tiếng Magar Tây

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Magar Tây, viết bằng chữ Devanagari.
  हानjahānagia đình

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Andrea Csepe (eds.) (2018), Magar – Nepali – English - Hungarian Dictionary, , SIL International

Tiếng Maithil

[sửa]
Wikipedia tiếng Maithil có bài viết về:
Devanagari
Tirhuta 𑒖
Kaithi 𑂔
Newa 𑐖

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Maithil, viết bằng chữ Devanagari.
  र्जियाjarjiyāGruzia

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Pt. Govind Jha (1999) Kalyani Kosh : Maithili-English Dictionary, tr. 226

Tiếng Marathi

[sửa]
Devanagari
Modi 𑘕

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 7 trong tiếng Marathi, viết bằng chữ Devanagari.
  पानjapānNhật Bản

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. James Thomas Molesworth & Baba Padmanji (1863) A compendium of Molesworth's Marathi and English dictionary, Bombay: Bombay Education Society, tr. 163

Tiếng Marwar

[sửa]
Devanagari
Ả Rập ج
Mahajan 𑅛

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Marwar, viết bằng chữ Devanagari.
  ळीयjaḷīyathủy sinh

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Vijay Raj Dewra, Radhe Vaishnav, Suchita Surana, Umaid Singh Inda, Naresh Khatri, Pooja Rathore, Praveen Arya, Kapil Dev, Nisha Chawriya, Ritu Sisodya, Rajendra Suthar, Vinod Soni (biên tập viên) (2019), Marwari – English Dictionary, , SIL International. Project LEARN

Tiếng Mundari

[sửa]
Devanagari
Bengal
Oriya
Latinh J j

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 9 trong tiếng Mundari, viết bằng chữ Devanagari.
  गरेआjagareānói

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Nepal

[sửa]
Wikipedia tiếng Nepal có bài viết về:
Devanagari
Newa 𑐖

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Nepal, viết bằng chữ Devanagari.
  र्मनीjarmanīĐức

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Ralph Lilley Turner (1931) A Comparative And Etymological Dictionary Of The Nepali Language, London, tr. 205

Tiếng Newa

[sửa]
Wikipedia Newar có bài viết về:
Newa 𑐖
Devanagari

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Newa, viết bằng chữ Devanagari.
  ज्वरjvarsốt

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Paharia Kumarbhag

[sửa]
Devanagari
Bengal

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 10 trong tiếng Paharia Kumarbhag, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Dravidian family: Northeastern group (2 lists)[2], The Global Lexicostatistical Database, 2011-2016

Tiếng Paharia Sauria

[sửa]
Devanagari
Bengal

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 10 trong tiếng Paharia Sauria, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Dravidian family: Northeastern group (2 lists)[3], The Global Lexicostatistical Database, 2011-2016

Tiếng Pali

[sửa]

Chữ viết khác

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Pali, viết bằng chữ Devanagari.
  अभिज्जमानabhijjamānakhông tách

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Pangwala

[sửa]
Devanagari
Takri 𑚑

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Pangwala, viết bằng chữ Devanagari.
  परमेश्वर असी जोई साते असा।
  parameshvar asee joee saate asa
  Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta (Ma-thi-ơ 1:23)

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Wycliffe Bible Translators (2023), Walangi, मत्ती 1 (bằng tiếng Pangwala)

Tiếng Phạn

[sửa]
Wikipedia tiếng Phạn có bài viết về:

Chữ viết khác

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Phạn, viết bằng chữ Devanagari.
  लम्jalamnước

Xem thêm

[sửa]

Danh từ

[sửa]

(ja)

 1. Con trai của (trong từ phức).
 2. Cha.
 3. Sự ra đời.
 4. Tốc độ.
 5. Sự thích thú.
 6. Sự sáng.
 7. Thuốc độc.
 8. Quỷ.
 9. Chị em dâu của chồng.

Tính từ

[sửa]

(ja)

 1. (hậu tố) Được sinh ra.
 2. Làm từ.
 3. Thuộc về, liên quan đến.
 4. Nhanh chóng.
 5. Vẻ vang.
 6. Bị ăn.

Tham khảo

[sửa]
 1. Monier Williams (1899) A Sanskrit–English Dictionary, Oxford: At the Clarendon Press, tr. 407

Tiếng Rangpur

[sửa]
Bengal (zo)
Devanagari

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Rangpur, viết bằng chữ Devanagari.
  जाकैkôicái lờ tre bắt

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Toby Anderson (2020), Kamta – Bengali Dictionary, , SIL International

Tiếng Raute

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Raute, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Jana Fortier (2019) A Comparative Dictionary of Raute and Rawat: Tibeto-Burman Languages of the Central Himalayas, Department of South Asian Studies, Harvard University, →ISBN

Tiếng Santal

[sửa]
Ol Chiki (c’)
Devanagari
Bengal
Oriya

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(j)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Santal, viết bằng chữ Devanagari.
  ङ्ᱟᱝ (c’aṅ)xương

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Saraiki

[sửa]
Ả Rập ج (j)
Devanagari
Gurmukhi

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 9 trong tiếng Saraiki, viết bằng chữ Devanagari.
  जायाاجایا (ajāya)vô dụng

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Shina

[sửa]
Ả Rập ج
Devanagari

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 9 trong tiếng Shina, viết bằng chữ Devanagari.
  جگdân

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Sindh

[sửa]
Ả Rập ج
Devanagari
Sindh 𑋂
Khojki 𑈐
Gurmukhi

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(j)

 1. Phụ âm thứ 11 trong tiếng Sindh, viết bằng chữ Devanagari.
  जेरोجيروcật

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Varli

[sửa]
Devanagari
Gujarat જ‎

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja, j̈a)

 1. Phụ âm thứ 7 trong tiếng Varli, viết bằng chữ Devanagari.
  tajatươi

Xem thêm

[sửa]

Động từ

[sửa]

(ja, j̈a)

 1. Đi.

Tham khảo

[sửa]
 1. Abraham, G., Abraham, Hemalatha (2012) Varli Phonology and Grammar Sketches, Dallas, Texas: SIL International, tr. 8

Tiếng Wambule

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ja)

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Wambule, viết bằng chữ Devanagari.

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Yakkha

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

()

 1. Phụ âm thứ 8 trong tiếng Yakkha, viết bằng chữ Devanagari.
  जादुduma thuật

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Jiban Yakkha (2015), Yakkha – Nepali – English Dictionary, , SIL International